Tieteelliset artikkelit

O. Ratamäki, P. Jokinen, E. Albrecht, and A. Belinskij 2019. Framing the peat: the political ecology of Finnish mire policies and law. Mires and Peat 24: 1-12.

Hecker, S., Bonney, R., Haklay, M., Hölker, F., Hofer, H., Goebel, C., Gold, M., Makuch, Z., Ponti, M., Richter, A., Robinson, L., Rubio-Iglesias, J., Owen, R., Peltola, T., Sforzi, A., Shirk, J., Vogel, J., Vohland, K., Witt, T.  & Bonn, A. 2018. Innovation in Citizen Science – Perspectives on Science-Policy Advances. Citizen Science: Theory and Practice 3(1): 4.

Peltola, T., Ratamäki, O., Åkerman, M., Arpin, I., Balian, E., Bunnefeld, N., James Irvine, S., Nygren, N.V., Palosaari, T., Peltonen, L., Stadelmann, T., Thomson, I., Von Korff, Y., Young, J.C. & Redpath, S. 2018.  Missing the Peacock—Arts, Sciences, Creativity, and Chronic Environmental Conflicts. Polymath 8 (1), 1-15.

Muut julkaisut 2021

Korhonen-Kurki, K.,  Käyhkö, J., Mäkipää, R., Peltoniemi, M., Forsius, M., Pekkonen, M., Tapio, P., Heiskanen, A.-S., Valve, H.,  Soininen, N., Peltonen, L., Faehnle, M., Järvensivu, P., Hukkinen, J., Tokola, N. &  Mustalahti, I. 2021. Päätöksiä tarvitaan pian. Suomen kestävyyspolkujen on kuljettava samaan suuntaan. Strateginen tutkimus, Politiikkasuositus 2/2021. PDF  

Lukkarinen, J. 2021. Murrosareena auttaa ohjaamaan muutosta yhdessä. Julkaisussa JousilahtiJ. & työryhmä, Kokeillen kohti parempaa demokratiaa – Opas demokratiakokeiluihin. BIBU-hanke, s. 18-19.

Muut julkaisut 2020

Lukkarinen, J., Marttila, T., Saarikoski, H., Auvinen, K., Faehnle, M., Hyysalo, S., Kangas, H.-L., Lähteenoja, S., Peltonen, L., Salo, M. 2020. Taloyhtiöistä tulevaisuuden energiatuottajia – Muutospolut vuoteen 2035 ja murrosareena tiedon yhteistuotannon menetelmänä. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 39/2020.

Lukkarinen, J., Marttila, T. & Kansalaisenergia-areenan 2020 osallistujat. 2020. Kansalaisenergia-areenan politiikkasuositus: Taloyhtiöt mukaan energiamurrokseen!

Ratamäki, Outi & Peltola, Taru. 2020. Susikannan hoitosuunnitelman päivitysprosessin arviointi. Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2020:11.

Muut julkaisut 2019

Yhteistoiminnallinen hallinta – Wikipedia-artikkeli
Yhteistoiminnallinen tiedontuotanto – Wikipedia-artikkeli

Konttinen, Esa, Salo, Miikka & Möttönen, Sakari. 2019. Kansalaiskyselyllä saadaan selville, mistä turpeennoston paikalliset kipupisteet rakentuvat. Versus-verkkolehti, Tiededebatti 22.2.2019.

Mustalahti, I & team. 2019. The First International Symposium on Youth Participation in Peace Processes SIDE EVENT REPORT: Youth Participation in Environmental Collaboration and Peace Processes, 7 March 2019, Helsinki, Finland.

Peltonen, Lasse. 2019. Ekologisen jälleenrakennuksen haaste: kiistoista kestäviin kumppanuuksiin? Teoksessa: Kaupungit ratkaisevat: Kaupunkitutkijoiden puheenvuoroja kaupungeista kestävän kehityksen edelläkävijöinä. Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2019:15, ss. 38-41. Katso myös kaupungin tiedote.

Pölönen, Ismo. Lausunto talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä (HE 293/2018 vp) kaivoslain muuttamiseksi 29.1.2019.

Pölönen, Ismo. Lausunto ympäristövaliokunnalle hallituksen esityksestä (HE 293/2018 vp) kaivoslain muuttamiseksi 7.1.2019. Täydennys lausuntoon  11.1.2019.

Muut julkaisut 2018

Environmental collaboration and conflict resolution: The Crossroads of Forestry, Ecosystem Services and Wildlife 20.-24.8.2018 — course report.

Faehnle, M., Jousilahti, J. & Jäske, M. Kehittyykö demokratia kokeillen? Arviointi demokratiakokeilijoiden apuna. Kokeileva Suomi -blogi 1.6.2018. Katso myös esitys Kokeilujen arviointi -aamukahveilla. 

Jaakkola, M., Vuorisalo, T. & Peltonen, L. 2018. Saimaannorppa ja ihminen. Katso myös uutinen Forskare om skarv- och vargbråken: ”Byråkratin är ett trubbigt sätt att lösa miljökonflikter” (HBL 27.3.2018)

Jalava, K. 2018. Kuvitettu YVA-opas. Itäs-Suomen yliopisto.

Määttä, T. & Pölönen, I. 2018. Ping pong -tulkintatilanteet ympäristöoikeudessa – esimerkkinä yleiskaavoituksen ja kaivosluvituksen ristiinkytkennät. Juhlajulkaisu Matti Ilmari Niemi. Joensuu, 2018.

Pölönen, Ismo. Vastaus SDP:n eduskuntaryhmän asiantuntijan tiedusteluun kaavoituksen ja kaivoslain suhteista 9.10.2018.

Pölönen, Ismo. Muistio 28.6.2018 Kuusamon kaupungille muutoksenhaun tarpeen arvioimisen tueksi tilanteessa, jossa Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on keskeisiltä osin kumonnut Kuusamon kaupunginvaltuuston päätöksen hyväksyä Kuusamon kaupungin strateginen yleiskaava.

Pölönen, Ismo & Perho, Juha (2018). YVA-oikeus – Uudistunut ympäristövaikutusten arviointimenettely. Keuruu.

Vierashuoneessa professori Ismo Pölönen: Uudistuva YVA-lainsäädäntö – sujuvoittuuko ympäristövaikutusten arviointimenettely? Edilex.fi 21.2.2018.

Tilannekuvaraportti 2017

Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin – käänne yhteishallintaan ympäristöpäätöksenteossa (CORE) – Tilannekuvaraportti 2017

CORE mediassa

Maaseudun tulevaisuuden 2.1.2019 paperilehdessa Minna Ojanperä MTK:sta kertoo CORE-hankkeesta ja Collaborative Public Manager -kurssista artikelissa, joka käsittelee erästä naapuruuskiistaa. Verkossa on artikkelin tiiviimpi versio.

COREn tapaustutkimuksiin liittyvää uutisointia on tapaustutkimusten materiaalien yhteydessä.

CORE-esite

Suomeksi
English