Tieteelliset artikkelit

Hecker, S., Bonney, R., Haklay, M., Hölker, F., Hofer, H., Goebel, C., Gold, M., Makuch, Z., Ponti, M., Richter, A., Robinson, L., Rubio-Iglesias, J., Owen, R., Peltola, T., Sforzi, A., Shirk, J., Vogel, J., Vohland, K., Witt, T.  & Bonn, A. 2018. Innovation in Citizen Science – Perspectives on Science-Policy Advances. Citizen Science: Theory and Practice 3(1): 4.

Peltola, T, Ratamäki, O, Åkerman, M, Arpin, I, Balian, E, Bunnefeld, N, James Irvine, S, Nygren, NV, Palosaari, T, Peltonen,  L, Stadelmann, T, Thomson, I, Von Korff, Y, Young, JC & Redpath, S (2018) Missing the Peacock—Arts, Sciences, Creativity, and Chronic Environmental Conflicts. Polymath 8 (1), 1-15.

Muut julkaisut

Faehnle, Maija, Jousilahti, Julia & Jäske, Maija. Kehittyykö demokratia kokeillen? Arviointi demokratiakokeilijoiden apuna. Kokeileva Suomi -blogi 1.6.2018. Katso myös esitys Kokeilujen arviointi -aamukahveilla. 

Jaakkola, M., Vuorisalo, T. & Peltonen, L. 2018. Saimaannorppa ja ihminen. Katso myös uutinen Forskare om skarv- och vargbråken: ”Byråkratin är ett trubbigt sätt att lösa miljökonflikter” (HBL 27.3.2018)

Pölönen, Ismo. Muistio 28.6.2018 Kuusamon kaupungille muutoksenhaun tarpeen arvioimisen tueksi tilanteessa, jossa Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on keskeisiltä osin kumonnut Kuusamon kaupunginvaltuuston päätöksen hyväksyä Kuusamon kaupungin strateginen yleiskaava.

Pölönen, Ismo. Vastaus SDP:n eduskuntaryhmän asiantuntijan tiedusteluun kaavoituksen ja kaivoslain suhteista 9.10.2018.

Vierashuoneessa professori Ismo Pölönen: Uudistuva YVA-lainsäädäntö – sujuvoittuuko ympäristövaikutusten arviointimenettely? Edilex.fi 21.2.2018.

Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin – käänne yhteishallintaan ympäristöpäätöksenteossa (CORE) – Tilannekuvaraportti 2017