Kokeilemme uusia yhteistoiminnallisia käytäntöjä tapaustutkimusten yhteydessä. Tapaustutkimuksia valitaan lisää työn edetessä. Katso yhteenveto tapaustutkimuksista tästä. Tämä sivu kokoaa tapaustutkimuksiin ja niiden teemoihin liittyviä materiaaleja.

Kaivostoiminta

CORE tutkii kaivostoimintaan liittyvää yhteistoiminnallisuutta Sodankylän, Kuusamon ja Heinäveden kaivostapauksissa. Pikajohdatus tapauksiin on Ismo Pölösen dioissa 14.11.2018: Kaivostapaukset ja  Sodankylä-tapaus.

Sulkava-lehti 2.9.2020: 1980-luvulla Sulkavan kunta yllytti malminetsintään, tänä kesänä se otti kielteisen kannan – Asiantuntijat avaavat, mistä muutos kertoo. Tilaajille saatavilla olevassa pidemmässä versiossa haastateltavina CORE-tutkijat Rauno Sairinen ja Tapio Litmanen.

Koillissanomien artikkeli Pro Kuusamo ry:n kaivosillasta, jossa Ismo Pölönen kertoi kunnan mahdollisuuksista kaivostoiminnan ohjaamisessa (14.11.2019)

YLEn artikkeli Heinäveden tilaisuudesta, jossa Ismo Pölönen kertoi paikallisten vaikuttamismahdollisuuksista kaivoshankkeissa (18.11.2018)

Ismo Pölönen haastateltavana kaivosalan pelisääntöjä käsittelevässä Saana Katilan artikkelissa  (15.12.2017)

Tapio Litmanen haastateltavana kansalaisten asenteita käsittelevässä Saana Katilan artikkelissa (26.1.2018)

Koillissanomien artikkeli, jossa video kaivosalan yrityksen näkökulmasta (18.12.2017)

Turve ja vesistöt

CORE kokeili kansalaisraatimenetelmää soiden käytöstä maakuntakaavoituksessa Etelä-Pohjanmaalla syksyllä 2018. Pikaesittely kokeilusta on Heli Saarikosken dioissa 14.11.2018 ja tarkempi kuvaus hänen blogissaan.

Uutisointia kansalaisraadin perustamisesta: Ilkka 28.8.2018 ja YLE 28.8.2018

Suot kiinnostavat eteläpohjalaisia – soiden käyttöä pohtivaan kansalaisraatiin tuli osallistujaryntäys (YLE 12.9.2018)

Etelä-Pohjanmaalla ollaan osoittamassa tuhansia hehtaareja turvetuotantoon – kansalaisten suoraati toivoo, että uusi tuotanto kohdistetaan jo ojitetuille soille (Yle 8.10.2018)

Etelä-Pohjanmaan liiton tiedote 12.10.2018: Soiden käyttöä pohtineelta kansalaisraadilta evästystä maakunnan päättäjille

Pedot

CORE oli mukana syksyllä 2018 alkaneessa susikannan hoitosuunnitelman päivityksessä. Työstä on julkaistu raportti: Susikannan hoitosuunnitelman päivitysprosessin arviointi.

MMM:n uutinen raportista 20.11.2020: Susikannan hoitosuunnitelman päivitysprosessin arviointi julkaistu – näkökulmana yhteistoiminnallisuus

Metsäsästäjä-lehti 2019:4 s. 24-25: Uudenlaista otetta susikeskusteluihin

YLEn artikkeli 10.4.2019 Riita susista on repinyt Suomen kahtia – nyt on ratkaisujen aika ”Susi ja ihminen ovat aina olleet samoilla apajilla”

Taru Peltolan ja Outi Ratamäen esitys hoitosuunnitelman päivityksen aloitusseminaarissa 28.9.2018: Näkökulmia susipolitiikkaan

Taru Peltolan ja Outi Ratamäen blogi susikiistoista

Taru Peltolan esitys ‘Collaborative governance of wildlife conflict’ -työpajassa Tukholmassa 11-14.3.2018: abstrakti

Kansalaisenergia

CORE-hanke ja SET-hanke toteuttivat keväällä 2020 kansalaisenergiaa käsittelevän dialogiprosessin murrosareenamenetelmällä. Menetelmää ja sen soveltamista on kuvattu raportissa. Areenatyöskentelyn tuloksena julkaistiin politiikkasuositus ja sisällöllisiä tuloksia esittelevä blogikirjoitus. Taustaa tapaustutkimukselle on aiemmassa kansalaisenergiaa käsittelevässä blogissamme.

Maankäytön suunnittelu

YLEn artikkeli uudesta maankäytön päätöksenteon tavasta Inarissa (10.1.2018)