Kokeilimme uusia yhteistoiminnallisia käytäntöjä tapaustutkimusten yhteydessä:

Metsäsopu Jyväskylässä: Strategisen metsäohjelman laadinta vuorovaikutteisessa neuvottelussa

Susirauhaa rakentamassa: Susikannan hoitosuunnitelman päivitys

Arvostusta vesistöille Keski-Suomessa – viranomainen resursoi kansalaistoimijan yhteisten tavoitteiden toteuttajaksi

Paikallistason kaivosyhteistyömalli Sodankylässä

Kansalaisraati turvemaiden käytöstä Etelä-Pohjanmaalla

Kansalaisenergia-areena – yhteistä tiedontuotantoa murrospoluilla

Muovipussit: Green Deal

Collaborative Public Manager -koulutus

Lupapiste-palvelun yhteiskehittäminen, kuvaus tieteellisessä artikkelissa (pdf)

Rahankeräyslain valmistelu: Sidosryhmät löysivät ratkaisun