COREvents #1: Collaboration and conflict resolution in environmental decision-making – why is it needed and what makes it work? Video on the lectures of prof. Michael Brown and prof. Pieter Glasbergen at Hanken, Helsinki, 29 May, 2018.

COREvents #2: Using collaborative knowledge practices in environmental planning and decision-making. Video on the lectures of prof. Susan Owens, prof. Esther Turnhout and prof. Masahiro Matsuura at SYKE, Helsinki, 5 September, 2018.

Versus-podcast Julkinen ja tekevä tiede, 2018. Osallistujana Taru Peltola.

Pölönen, I. & Määttä, T. 2017. Hannukaisen kaivoshanke. Itä-Suomen yliopiston Oikeustieteiden laitoksen podcast.