Vuorovaikutus

Oletko kiinnostunut saamaan tietoa CORE-hankkeesta, työpajoista ja koulutuksista tai haluatko keskustella tai esimerkiksi ehdottaa yhteistyötä? Lue viestintäkanavistamme ja muusta lisää täältä!

Vuorovaikutusvastaavana toimii erikoistutkija Maija Faehnle Suomen ympäristökeskuksesta. Maijaan voit ottaa yhteyttä kaikissa hankkeen vuorovaikutukseen liittyvissä asioissa. Vuorovaikutusvastaava ohjaa vuorovaikutussuunnitelman laadintaa ja soveltamista, luo pohjan hankkeessa toteutettavalle viestinnälle, vuorovaikutukselle ja yhteistyölle ja tukee hankkeen osapuolia näissä.

Vuorovaikutus hankkeen tutkijoiden ja sidosryhmien sekä yhteiskunnan muiden toimijoiden välillä on hankkeessa tehtävän tutkimuksen olennainen kivijalka. Alla on tiivistelmä hankkeen vuorovaikutussuunnitelmasta.

Vuorovaikutuksen tavoitteet

Hankkeen vuorovaikutus, sisältäen niin yhteistyöhön kuuluvan vuorovaikutuksen kuin tiedottamisenkin

  • auttaa suunnittelun ja päätöksenteon kehittämistä yhteistoiminnalliseksi ja yhteistä ongelmanratkaisua edistäväksi
  • herättää oivalluksia, ymmärrystä, tahtoa ja intoa, joiden myötä yhteistoiminnan esteet madaltuvat, yhteistoiminnan kulttuuri vahvistuu ja lupaavat toimintatavat vakiintuvat kokeiluista käytännöiksi  
  • edistää tutkimustoiminnan kehittämistä entistä konkreettisemmin yhteiskuntaa  palvelevaksi tarjoamalla erinomaisia esimerkkejä tutkimuksen vaikuttavasta vuorovaikutuksesta yhteiskunnan monien toimijoiden kanssa.

Kotimaiset yhteistyökumppanit ja kohderyhmät

  • Yhteistyöhön sitoutuneet kumppanit eli sidosryhmät. Mukana on julkisen hallinnon, kansalaisyhteiskunnan ja yksityissektorin toimijoita sekä erilaisia välittäjäorganisaatioita. Sidosryhmät tapaavat kaikki yhdessä vähintään kerran vuodessa järjestettävällä CORE-torilla. Kunkin sidosryhmän kanssa räätälöidään lisäksi omat yhteistyön tavat. Näihin voi kuulua esimerkiksi tiettyyn aiheeseen kuten säädösvalmisteluun kohdistuvia CORE-pajoja ja tietyn tapaustutkimuksen ympärille rakentuvaa yhteistyötä.
  • Yhteistoiminallisen hallinnan tärkeät, tiedon portinvartija-asemassa olevat kotimaiset toimijat, jotka eivät kuulu varsinaisiin sidosryhmiin. Yhteistyön tavat muotoillaan toimijakohtaisesti.
  • Muut STN-hankkeet ja muut hankkeet, joiden kanssa tähdätään yhteistyöhön tai vähintään tiedonvaihtoon. Yhteistyöhön kuuluu mm. yhteisiä analyysisessioita, seminaareja ja julkaisujen laadintaa yhdessä.
  • Muut yhteiskunnan tahot, joita pyritään saamaan mukaan keskustelemaan. Vuorovaikutustyön tähän osuuteen sisältyy mm. mediayhteistyötä, poliittisten päätöksentekijöiden tavoittamista räätälöityjen policy brief-julkaisujen ja tapaamisten avulla ja laajalle yleisölle suunnattuja julkaisuja ja tapahtumia.
  • Kansainväliset yhteistyökumppanit, ks. alla.

Kansainvälinen yhteistyö

Kaksi keskeistä kumppaniorganisaatiota ulkomailla ovat Consensus Building Institute (Massachusetts) ja Portland State Universityyn kuuluva National Policy Consensus Center (Oregon). Näiden kanssa mm. järjestetään yhdessä koulutuksia yhteistoiminnallisen hallinnan kehittämisestä kiinnostuneille.

Hankkeen tukena on kansainvälinen ohjausryhmä, johon kuuluvat

Prof. Pieter Glasbergen, Maastricht Uni, Netherlands

Prof. Donatella della Porta, Scuola Normale Superior, Italy

Ass.Prof. Kaisa Raitio, Swedish Agricultural University

Prof. Masahiro Matsuura, Meiji Uni, Japan

Prof Esther Turnhout, Wageningen University, the Netherlands

Prof. Michael Brown, McGill University, Canada

Director Laurel Singer, Portland State University (PSU)

Ass Prof. Todd Schenk, Virginia Tech, USA