Esimerkkejä yhteistoiminnallisista käytännöistä ja niitä tukevista välineistä

Yhteistoiminnallinen tiedonmuodostus, joint fact finding
Yhteistoiminnallisessa tiedonmuodostuksessa ristiriitaisen päätöksentekoprosessin osapuolet tuottavat yhdessä tietoa tekeillä olevan päätöksen pohjaksi. Tietoa menetelmästä on koottuna englanniksi mm. MIT:n sivulla ja suomeksi täällä. Perusteellista tietoa tarjoaa kirja Matsuuran & Schenkin kirja (2016) Joint Fact-Finding in Urban Planning and Environmental Disputes.

Kansalaisraadit
Kansalaisraati on yksi deliberatiivisen demokratian menetelmistä. Tutkimusten mukaan kansalaisraadit antavat äänestäjille valmiuksia tietopohjan laajentamiseen sekä poliittisen kannan puntarointiin. PALO-hanke on kokeilemassa kansalaisraatia maakuntavaalien yhteydessä.  Ks. myös Kansalaisraati-käsikirja (Setlemettiliitto).

Murrosareena
Murrosareenatyöskentelyä on hyödynnetty mm. energiamurroksen käsittelyssä, ks. raportti Uusia näkymiä energiamurroksen Suomeen. Menetelmää ollaan hyödyntämässä myös sinisen talouden kehittämisessä.

Kokeilujen yhteluominen
Experiment Co-Creation Platform (ECP) -malli kaupunkien, korkeakoulujen ja ei-akateemisten toimijoiden yhteistyöhön

Digitaaliset yhteiskehittämisen alustat
Avoimia esim. D-CENT-projektin alustat, VTT:n Owela-alusta, kaupallisia esim. REAL, Viima, Orchidea

Karttakyselytyökalut
Kaupallisia esim. Maptionnaire, Harava

Keskustelua jäsentävät alustat
Kaupallisista alustoista Kialo visualisoi argumentteja, Inforglobe  auttaa muodostamaan kokonaiskuvan eri osapuolten näkökannoista ja niiden samanlaisuudesta ja erilaisuudesta


Mitä listalta puuttuu? Vinkkaa meille hyviä käytäntöjä ja työkaluja!