Yhteistoiminnalliset käytännöt ovat yhteiskunnallisen suunnittelun ja päätöksenteon prosesseja ja muotoja, joissa julkisen sektorin, kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin toimijat tekevät tavoitteellista yhteistyötä yhteisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Yhteistoiminnallisten käytäntöjen avulla on mahdollista ratkaista mutkikkaita ongelmia, joita mikään taho ei pysty ratkaisemaan yksin. Yhteistoiminnallisista käytännöistä on hyviä kokemuksia ulkomailta (ks. CORE-tilannekuvaraportti). CORE-hanke kokeili ja kehitti Suomen oloihin sopivia yhteistoiminnallisia käytäntöjä tapaustutkimusten avulla. Lisäksi tuimme näiden käytäntöjen hyödyntämistä. Järjestimme koulutusta erityisesti viranhaltijoille, verkotimme osaajia yhteisöksi ja tuemme koulutuksen oppien leviämistä.

Työn tuloksia on koottu tiekartaksi, joka viitoittaa yhteistoiminnan kehittämistä Suomessa. Yhteistoiminnan materiaalipankki tarjoaa syventävää tietoa yhteistoiminnallisesta lähestymistavasta ja auttaa alkuun yhteistoiminnallisten prosessien suunnittelussa. Materiaalipankista löytyy johdatusta yhteistoiminnallisiin käytäntöihin, esimerkkejä niiden soveltamisesta ja linkkejä lisätietolähteisiin. Katso myös Tapaustarinoita yhteistoiminnallisesta hallinnasta -kirjoitussarja, joka kokoaa konkreettisia kuvauksia käytännöistä toimijoiden arjessa.

Hankkeen rahoituskausi päättyi 28.2.2022, mutta työ jatkuu mm. uusien hankkeiden kautta.