COREvents #5 & BIBU Talks: Serious games for collaborative governance

,

Getting serious with games! What role can games and gamification play in addressing local and global sustainability challenges? How have they been used? What are the opportunities and challenges from the point of view of young people especially?

To share knowledge and encourage discussion on these questions, Academy of Finland Strategic Research Council projects CORE, ALL-YOUTH, BIBU and PALO invite all interested to this open event. A keynote lecture on serious games by Assistant Professor Todd Schenk will be followed by three talks including comments on his points and presentation of topical approaches to gamification in Finland. 

Date:  2nd of December, 2019, 16:00-18:00

Place: Think Corner, Think Lounge, Yliopistonkatu 4, Helsinki

Programme

16:00 Welcome! Lasse Peltonen, University of Eastern Finland

16:05 Todd Schenk: Serious games for collaborative governance in times of change and uncertainty

Dr. Todd Schenk is an Assistant Professor in the School of Public and International Affairs and affiliate with the Global Change Center at Virginia Tech, U.S. He has extensive research and consulting experience working on environmental policy and planning, and collaborative governance issues in North America, Europe, Asia, Africa and the Middle East. Todd has developed and facilitated a variety of role-play simulation exercises, and other serious games, to facilitate social learning, foster reflection, and support collaborative experimentation with stakeholders at all levels, from students in the classroom to senior government officials. See examples of Todd Schenk’s publications below. 

16:45 Discussion 

17:00 Jari Varsaluoma: Gamifying societal discussion service – Youth perspective (slides here)

PhD Jari Varsaluoma, researcher at Tampere University. Jari has over ten years of experience in user experience related research and evaluation studies in academia and with industrial partners. Currently Jari is working in ALL-YOUTH research project which explores the capacities of young people (aged between 16 and 25) and the obstacles that hamper their engagement with society. Jari’s research focus is on digital services and how they can support youth engagement in societal discussions, and what is the role of gamification in this context.

17:15  Mikko Meriläinen: Jam it! – Learning through co-creation of games (slides here)

Mr. Mikko Meriläinen (M.A.), researcher at Tampere University Game Research Lab. As part of the Growing Mind project’s research into innovative pedagogies, he is currently studying the use of game jams as an avenue of learning and collaboration.

17:30 Nina V. Nygren & Ville Kankainen: Science communication and engagement with the biodiversity offsetting game (slides here)

Dr. Sc.(Admin.) Nina V. Nygren, post doc researcher in environmental policy at the Faculty of Management and business, Tampere University. She has done research on biodiversity offsetting, and conservation conflicts and solutions. Currently she is leading the biodiversity offsetting game project and teaching.  Nygren is specialized in collaborative and multidisciplinary research and teaching.

Mr. Ville Kankainen (M.Sc.) is a researcher and a PhD student in the Tampere University Game Research Lab with a background in game design. In his dissertation Kankainen studies how the use of digital media affects the tabletop-gaming culture. His research interests are focused on hybrid play, post-digitality, tabletop game culture, game jams and game design research. Currently he works as a researcher in the Offsetting Game project.

17:45 Discussion

18:00 End of the event

No registration needed. Welcome!

Facebook event here.

Publications by Todd Schenk

Rumore, D., Schenk, T. & Susskind, L. 2016. Role-play simulations for climate change adaptation education and engagement. Nature Climate Change 6, 745–750.

Schenk, T. 2013. Boats and Bridges in the Sandbox: Using Role Play Simulation Exercises to Help Infrastructure Planners Prepare for the Risks and Uncertainties Associated with Climate Change. In: A. V. Gheorghe et al. (eds.), Infranomics, Topics in Safety, Risk, Reliability and Quality 24.

Schenk, T. 2018. Adapting Infrastructure to Climate Change Advancing Decision-Making Under Conditions of Uncertainty. Routledge.

Schenk, T. & Susskind, L. 2015. Using role-play simulations to encourage adaptation – Serious games as tools for action research. In van Buuren, A., Eshuis, J., van Vliet, M. Action Research for Climate Change Adaptation: Developing and Applying Knowledge for Governance. Routledge.

COREvents #4: Ristiriidoista ratkaisuihin – Uudet yhteistyötaidot käytännössä

,

Mutkikkaiden yhteiskunnallisten ongelmien ratkaiseminen vaatii erityisiä yhteistyötaitoja. Suomessa ensimmäinen edelläkävijäjoukko, 25 viranhaltijaa, on äskettäin valmistunut uudenlaisten yhteistyötaitojen osaajiksi käytyään CORE-hankkeen järjestämän Collaborative Public Manager -koulutuksen. COREvents-tapahtumasarjan neljäs tilaisuus jakaa koulutuksen oppeja kaikille kiinnostuneille. Tule mukaan saamaan oivalluksia, tapaamaan koulutuksen käyneitä ja keskustelemaan yhteistoiminnallisten käytäntöjen kehittämisestä Suomessa!

Aika: 18.11.2019 klo 15:00-17:00 + glögitarjoilu 17:00-17:30

Paikka: Postitalo Helsingissä, Mannerheiminaukio 1B, ravintolasali

TILAISUUDET DIAT TÄSSÄ.

Ilmoittaudu mukaan 8.11. mennessä tästä. Hienoa jos voit myös jakaa tätä kutsua omille yhteistyökumppaneillesi tai muille, joita toivoisit mukaan keskustelemaan. Jos olet Facebookissa, voit jakaa myös tilaisuuden Facebook-tapahtumaa.

Ohjelma

14:45 Kahvitarjoilu

15:00 Tervetuloa!

Uudet yhteistyötaidot – mitä ne ovat ja miten soveltaa niitä käytännössä?
Lasse Peltonen, Itä-Suomen yliopisto

Collaborative Public Manager -koulutus 2018-2019, Emma Luoma, Itä-Suomen yliopisto
Emma Luoma, Itä-Suomen yliopisto 

Videoterveiset kouluttajilta: Steve Greenwood ja Turner Odell, National Policy Consensus Center

15:30 Collaborative Public Manager -koulutuksen käyneiden kokemuksia uusien yhteistyötaitojen opettelusta ja hyödyntämisestä
Salla-Maria Lauttamäki, Varsinais-Suomen liitto ja Elina Kuusisto, Uudenmaan ELY-keskus

15:50 Yhteistoiminnallisen hallinnan osaajayhteisö ja tiekartta kohti yhteistoiminnallisempaa Suomea

16:05 Miten yhteistyön käytännöt ja kulttuuri voivat kehittyä? Keskustelu pienryhmissä teemoittain:

 • Mitä yhteistyön käytäntöjen ja kulttuurin kehittyminen vaatii seuraavien haasteiden ratkaisemisessa? 
  • hiilineutraaliuden edistäminen
  • eriarvoisuus 
  • yhdyskuntakehittämisen ja kaupunki-maaseutu-vuorovaikutuksen haasteet
  • rakennetun ympäristön ja luonnonympäristön ristiriidat maankäytön suunnittelussa
  • yhdyskuntien turvallisuuden kehittäminen
 • Millaisia jaettuja yhteistoiminnan haasteita ja kehittämiskohteita voidaan tunnistaa? 
 • Mitä tutkimus- ja kehittämistarpeita yhteistyötaitojen edistämiseen liittyy?
 • Vapaa muu aihe

16:45 Yhteenveto, yhteinen keskustelu ja jatko

17:00 Glögitarjoilu

17:30 Tilaisuus päättyy

Mikä Collaborative Public Manager? Katso johdanto aiheeseen, blogi koulutuksesta ja muut Collaborative Public Manager -teeman kirjoitukset. Lue myös Emma Luoman tuoreesta blogista mitä on yhteistoiminnallinen kapasiteetti ja miksi siihen kannattaa panostaa.

Huomaa myös seuraavat avoimet tilaisuudet:
2.12. COREvents #5 & BIBU Talks: Serious games for collaborative governance
3.12. Demokratiakorjaamo 

Demokratiakorjaamo 3.12.2019

,

Miten palautetaan kansalaisten luottamus politiikkaan? Miten tilkitään osallistumisen kuiluja? Mikä mahdollistaa yhteisen ongelmanratkaisun, entä päätöksenteon pitkäjänteisyyden?

Demokratian kriisi huutaa ratkaisuja. Tutkijat ja käytännön toimijat ovat kehittämässä niitä Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen hankkeissa. Tule vaihtamaan ajatuksia ja tutustumaan tuoreisiin tutkimustuloksiin demokratian tilasta ja sen korjaamisesta!

Aika: 3.12.2019 klo 13:00-17:00

Paikka: Korjaamo, Kulmasali, Töölönkatu 51 A–B, Helsinki

Demokratiakorjaamon järjestävät strategisen tutkimuksen hankkeet CORE, BIBU, PALO ja ALL-YOUTH.

Ilmoittautuminen on päättynyt. Tilaisuus on täynnä.

Ohjelma

12:00   Mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen

13:00  Kahvitarjoilu & tervetuloa

Tilaisuuden juontajana Lasse Peltonen, CORE-hankkeen johtaja, Itä-Suomen yliopisto

Demokratian korjaustapoja ja tutkimustuloksia:

Ohuesta osallistumisesta yhteiseen ongelmanratkaisuun – Lasse Peltonen, Itä-Suomen yliopisto

Miten päättäjät kokevat demokratian? Pohjoismaiden kansanedustajien haastatteluihin perustuva vertailu Isak Vento, Helsingin yliopisto 

Puntaroivan kansalaiskeskustelun menettelyt poliittisten ongelmien ratkaisemisessa – Maija Setälä, Turun yliopisto

Miten saada nuoret mukaan kestävän hyvinvoinnin rakentamiseen? – Reetta Toivanen, Helsingin yliopisto

13:50   Demokratiatorin kokeilut esittäytyvät

14:10   Demokratiatori – käytännön ratkaisuja demokratian haasteisiin

Kierrä tutustumassa kokeiluihin! Kojuilla  kokeilujen osapuolet kertovat kokeilujen toteutuksesta, tuloksista ja kokemuksistaan. Katso lista kokeiluista alta.

15:10   Demokratian korjaussarja Suomelle – kokeilujen opit käyttöön! Minipaneeleissa keskustelemassa kokeilujen tekijät ja kokijat

 • Sini Lahdenperä, LVM
 • Kirsi Verkka, Helsingin kaupunki
 • Eero Yrjö-Koskinen, Kestävän kaivostoiminnan verkosto 
 • Mikko Leino, Turun yliopisto
 • Heikki Saarento, Varsinais-Suomen liitto
 • Miska Keskinen, SPR
 • Ritva Leino, YLE
 • Raimo Lang, YLE

15:50   Yhteenveto ja keskustelu

16:00   Glögitarjoilu

17:00  Tilaisuus päättyy

Demokratiatorin kokeilut

Collaborative public manager -osaajayhteisö – miten oppia ja kehittää uusia yhteistyötaitoja omassa työssä, omassa organisaatiossa ja Suomessa?  (Emma Luoma, Itä-Suomen yliopisto)

Demokratiakiihdyttämö:  (Julia Jousilahti, Demos Helsinki)

 • Sovittelujournalismi – miten hillitä julkisen keskustelun vastakkainasettelujen kärjistymistä journalismin keinoin? (Mikko Hautakangas, Tampereen yliopisto)
 • Osallistuva budjetointi – miten osallistuvaa budjetointia voisi kehittää niin, että myös vähemmän aktiiviset kansalaiset osallistuisivat siihen?  (Titiana Ertiö, Helsingin yliopisto, Kirsi Verkka, Helsingin kaupunki)
 • Reilu data – miten verkkopalvelujen käyttäjistä kerätyn datan keräämisestä ja käytöstä voisi tehdä demokraattisempaa? (Kaarina Nikunen, Tampereen yliopisto)

Kansalaisraadit:

 • Kansalaisraati äänestäjien tiedonlähteenä: tapaus Mustasaari (Maija Setälä ja Mikko Leino, Turun yliopisto)
 • Soiden käyttö maakuntakaavoituksessa (Heli Saarikoski, SYKE)

Politiikan pitkäjänteisyyden ongelmat ja ratkaisut? (Lauri Rapeli ja Vesa Koskimaa, Åbo Akademi)

Yhteisluominen politiikan muotoilussa: avain pitkäjänteisyyteen? (Harri Hänninen ja Matti Salo, Luonnonvarakeskus)

Kuuleminen ja sidosryhmäyhteistyö lainvalmistelussa (Heli Saarikoski, SYKE & Sini Lahdenperä, LVM,  Jukka Viljanen, Tampereen yliopisto, Sami Demirbas, OM)

Kansalaiset toimijoina vesistöjen hallinnassa (Miikka Salo ja Tapio Litmanen, Jyväskylän yliopisto) 

Susikannan hoito – ikuisuushaasteesta rakentavaan yhteistyöhön? (Taru Peltola, SYKE, Sami Niemi, MMM, J-P Turunen, Akordi Oy)

Kansainvälisistä kaivossopimuksista mallia Suomeen? (Juha Kotilainen, Ismo Pölönen ja Rauno Sairinen, Itä-Suomen yliopisto, Eero Yrjö-Koskinen, Kestävän kaivostoiminnan verkosto)

Tieto kiertoon – millaisin keinoin nuorten vastuuttamisen sijaan voitaisiin tukea nuorten kyvykkyyksiä niin työelämäpoluilla kuin kestävää hyvinvointia rakennettaessa? (Irmeli Mustalahti ja Nina Tokola, Itä-Suomen yliopisto, Miska Keskinen, SPR)

Jos olet Facebookissa, voit poimia tapahtuman Facebook-kalenteriisi tästä.

Kutsu pdf-muodossa

Huomaa myös nämä avoimet tilaisuudet – tervetuloa myös näihin! 

COREvents #3: Civic action and collaborative governance

,

What leads young people to engage in collective initiatives in times of more or less severe crises? How do the motivations and forms of engagement of Millenials differ from those of previous  generations? What does the changing of the civil society mean for collaborative governance?

The third COREvent will explore civic action and collaborative governance in the context of environmental and other social movements. The keynote lecture will be given by Donatella Della Porta, professor and social movement expert from the Institute for Humanities and the Social Sciences and the Center on Social Movement Studies at the Scuola Normale Superiore in Florence. Welcome!  

Date: 24 May, 2019, 10:00-12:00

Place: University of Jyväskylä, Mattilanniemi 2, Jyväskylä, Agora building, hall Agora Alfa

Programme

10:00 Welcome! Tapio Litmanen, University of Jyväskylä

10:05 Donatella della Porta: Deconstructing generations in movements: evidences from anti-austerity protests in Europe (see introduction below)

Discussion

11:30 Maija Faehnle, Finnish Environment Institute SYKE and Tampere University: Civic action in the digital era – opportunities and challenges for collaborative governance

11:40 Discussion

12:00 End of the event

The event can also be followed online at: https://m3.jyu.fi/jyumv/ohjelmat/hum/yfi/prof-donatella-della-porta/live

No registration is needed. If you are on Facebook, you can pick the event to your Facebook calendar.

During the event you can post comments and questions for the lecturers in Twitter with hashtag #corestn.


Donatella della Porta’s lecture “Deconstructing generations in movements: evidences from anti-austerity protests in Europe”
addresses the self-understanding of young activists in anti-austerity protests in European countries. Building on a theoretical framework that aims at bridging youth studies and social movement studies, it first introduces some main research questions such as: What leads a significant number of young people in times of more or less severe crisis to engage in collective initiatives, rather than to remain passive? What are the forms of social commitment that critical young people choose to use, in particular during periods of crisis? Which meanings are attached to these forms of social engagement? What kinds of resources are available to young people for social mobilization? And to what extent do they vary across different degrees of socioeconomic crisis, governmental constellation, and type of conflict, thereby shaping individual-level forms and levels of social participation? To what extent do differences in the impact of the crisis on national contexts, and related political transformations, result in differences in young people’s social engagement in terms of motivations and forms?

After presenting the theoretical model and the research design, the lecture summarizes some results across three main aspects: the meaning of generations in social movements, the self-definition of Millennials, as well as some characteristics of their mobilizations in terms of organizational structures, repertories of action, and collective framing. Using the concept of generations in a critical way, the lecture will deconstruct it by looking at the meaning given to generations by movement activists, to their self-perception in terms of generational identification, as well as their taste in terms of contentious frames and practices. Read more here.

Donatella Della Porta  is professor of political science, dean of the Department of Political and Social Sciences and director of the PhD program in Political Science and Sociology at the Scuola Normale Superiore in Florence, where she also leads the Center on Social Movement Studies (Cosmos).

Among the main topics of her research are social movements, political violence, terrorism, corruption, the police and protest policing. She has directed a major ERC project, Mobilizing for Democracy, on civil society participation in democratization processes in Europe, the Middle East, Asia and Latin America. In 2011, she was the recipient of the Mattei Dogan Prize for distinguished achievements in the field of political sociology. She is Honorary Doctor of the universities of Lausanne, Bucharest and Goteborg.

She is the author or editor of 90 books, 135 journal articles and 135 contributions in edited volumes. Among her recent publications are: Legacies and Memories in Movements (Oxford University Press, 2018); Sessantotto. Passato e presente dell’anno ribelle (Fertrinelli, 2018); Contentious moves (Palgrave 2017), Global Diffusion of Protest (Amsterdam University Press, 2017), Late Neoliberalism and its Discontents (Palgrave, 2017); Movement Parties in Times of Austerity (Polity 2017), Where did the Revolution go? (Cambridge University Press, 2016); Social Movements in Times of Austerity (Polity 2015).

Donatella della Porta will be conferred as the University of Jyväskylä’s Honorary Doctor in the conferment of degrees ceremony on 25th of May 2019.

Maija Faehnle is a senior researcher at the Finnish Environment Institute SYKE. She is the communication manager of the CORE project and studies aspects of civil society, activism and collaboration especially in urban contexts.

Tapio Litmanen is professor on sociology at the University of Jyväskylä. He leads the work on civil society in the CORE project.

See COREvents #1 and #2 on video here.

Keskustelutilaisuus: Kompastuuko kehitys kriittisiin luonnonvaroihin?

,

Ekosäätiö, Itä-Suomen yliopiston LYY-Instituutti ja STN:n CORE-hanke järjestävät yhteistyössä torstaina 15.11. keskustelutilaisuuden teemasta:

Kompastuuko kehitys kriittisiin luonnonvaroihin?

15.11.2018, klo 16-18, Helsingin yliopiston päärakennus, sali 8, Fabianinkatu 33.

Uuden kestävän energia- ja liikenneinfrastruktuurin luominen edellyttää lisääntyvää metallien kaivamista ja jalostamista, sekä uusien harvinaisten metallien kaivamista. Pelkästään autokannan uusiminen on suunnaton projekti. Vihreä talous tarvitsee uudenlaisia luonnonvaroja – mitä ovat ”Green conflict minerals”. Löydetäänkö kestävä tasapaino luonnonvarojen käytölle, millaiseksi resurssitase ja CO2-tase ovat muodostumassa ja kuinka sosiaalisesti kestävä tällainen transitio tulee olemaan? Ei ole varmaa ovatko ihmiset valmiita hyväksymään uusia kaivoksia. Ekosäätiön kumppanina on Itä-Suomen yliopiston LYY-instituutti ja sen CORE-hanke (Strategisen tutkimuksen neuvoston hanke). Tilaisuuden puheenjohtajana prof. Rauno Sairinen Itä-Suomen yliopistosta.

Keskustelijoina:

 • Otto Bruun, suojeluasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliitto;
 • TaT Michael Lettenmeier, toimitusjohtaja, D-mat;
 • Prof. Pekka Nurmi, johtaja, Geologian tutkimuskeskus;
 • OTT Hannele Pokka, kansliapäällikkö, ympäristöministeriö

Järjestäjät:
Ekosäätiö, https://ekosaatio.fi/teema-2018/
LYY- Instituutti, https://www.uef.fi/web/lyy
STN:n CORE-hanke: http://www.collaboration.fi/

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan!