Merkinnät admin

,

Kohti yhteistoiminnallisempaa Suomea – tervetuloa mukaan kehittämään tiekarttaa! 

Mutkikkaiden yhteiskunnallisten ongelmien ratkaiseminen voi onnistua vain erilaisten toimijoiden yhteistyönä. Mutta millainen yhteistyö on kenenkin kannalta tavoiteltavaa? Millaiset toimenpiteet auttaisivat julkista hallintoa, kansalaistoimijoita ja yrityksia toimimaan esimerkiksi ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen ja luonnonvaroihin, eläimiin, maankäyttöön ja elinympäristön laatuun liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi? Tule mukaan suuntaamaan käännettä kohti yhteistoiminallisempaa Suomea!  Kannustinten luomista yhteiselle ongelmanratkaisulle. Avoimuutta kansalaisyhteiskunnan puolelta […]

,

CORE-tutkijoiden uusi kirja avaa turveprotestin anatomiaa – Huoli vesien puhtaudesta organisoitui turpeennostoa vastustavaksi liikkeeksi Keski-Suomessa

Turvetuotannon ympäristöongelmia koskevassa keskustelussa turpeenpolton ilmastovaikutukset ovat korostuneet biodiversiteetti- ja vesistövaikutuksia enemmän.  Kuitenkin paikallisten ihmisten elämässä nimenomaan vesistöön kohdistuvat haitat aiheuttavat eniten ongelmia heidän hyvinvoinnilleen. Paikalliset turpeennostoa koskevat kiistat ovat syntyneet paljolti turvetuotannon vesistövaikutusten ympärille. Näin myös Keski-Suomessa, jossa vesistöjen ranta-asukkaat havaitsivat 1900-luvun lopulla turvealueiden humuspitoisten valumien pilaavan järvivesiä. Paikallisten asukkaiden omien vesiensä tilaa koskenut […]

,

DEMOKRATIAKORJAAMO 17.2.2021 KLO 13-16

Ilmoittaudu Demokratiakorjaamoon 15.2. mennessä TÄSTÄ LINKISTÄ! Demokratiakorjaamo kutsuu kaikki demokratiasta kiinnostuneet kuulemaan huippututkijoiden näkemyksiä demokratian ajankohtaisista haasteista sekä keskustelemaan kokeiluista, joilla haasteita voidaan ratkaista. Katso koko ohjelma BIBU-hankkeen sivulta. POIMINTOJA OHJELMASTA Keskustelu: Demokratian ajankohtaiset haasteet Miten ilmastokriisiä koskevia päätöksiä tehdään niin, että ne ottavat huomioon myös tulevien sukupolvien oikeudet? Miten nuorten kasvava kiinnostus politiikkaa kohtaan […]

,

Kukaan ei omista Suomen pohjavesiä – ja hyvä niin

Luonnon kiertokulussa olevaa vettä ei voi vesilain perusteella omistaa. Omistusta olennaisempi kysymys onkin, kuka saa käyttää vettä ja mihin tarpeisiin. Voiko esimerkiksi maanomistaja estää pohjaveden ottamisen naapurikiinteistön alueelta vesikauppaa varten? Ei voi, mutta lainsäädännössä suojataan maanomistajan ja paikallisia vedenkäyttötarpeita, jos vettä ei riitä kaikille. Vesikauppa huolenaiheena Vesikauppa on taloudellisessa hyötymistarkoituksessa tapahtuvaa vedenottoa ja otetun veden […]

,

Kuvittelitko, että Suomessa voidaan metsästää susia tai koirasusia? Älä anna viilata itseäsi linssiin

Suomalaiseen suurpetopoliittiseen puheeseen on rakentunut erilaisia silmänkääntötemppuja, joilla eri osapuolet koittavat kääntää katsetta haluamiensa tavoitteiden suuntaan. Lainvalmistelijoilla on melkoinen työ miettiessään sanamuotoiluja ja eri järjestelmien välisiä yhteyksiä. Silmänkääntötemppu on puhetekniikka, jolla kuulijan huomio käännetään jotain kohti, poispäin varsinaisesta tarpeesta tai intressistä. Aiemmassa blogissa kuvasimme, miksi susipuheen silmänkääntötemput kannattaa paljastaa. Tässä syvennämme metsästystä ja tappamista koskevan keskustelun […]

,

Suomen kestävyyspolkujen on kuljettava samaan suuntaan -politiikkasuosituksen julkaisemistilaisuus

Ajankohta: 12.2.2021 klo 11.00 – 12.30 Paikka: Verkkolähetys Ei ilmoittautumista Tilaisuus järjestetään verkkolähetyksenä Zoomissa. Suomi voi toimia kestävyysmurrosten hallinnan kansainvälisenä suunnannäyttäjänä juuri nyt. Ratkaisut eivät ole yksinkertaisia, mutta niiden edistämisellä on jo kiire. Julkaisutilaisuudessa esitellään tutkimuksen ehdotuksia toimenpiteiksi kestävän tulevaisuuden saavuttamiseksi. Ohjelma 11.00 Tilaisuuden avaus – Kaisa Korhonen-Kurki (Strategisen tutkimuksen ohjelmajohtaja), ADAPT 11.05 Tutkimuksen ehdotuksia toimenpiteiksi saavuttaaksemme hiilineutraalin […]

,

Yhteistoiminta on myös lasten ja nuorten oikeus

CORE -hankkeen tutkijat Taru Peltola ja Outi Ratamäki ovat osallistuneet kahteen kirjaprojektiin, joissa pohditaan lasten ja nuorten asemaa ympäristöön liittyvien ristiriitojen ja ongelmien ratkaisussa. Kirjat tuovat lasten ja nuorten ulottuville taitoja, joita tarvitaan monimutkaisiin ja ristiriitoja herättäviin kysymyksiin pureuduttaessa.   Maapallon tulevaisuus ja lapsen oikeudet -kirja on lapsiasiavaltuutetun toimiston toteuttama teos, jossa laaja joukko asiantuntijoita […]

,

SAVE THE DATE: DEMOKRATIAKORJAAMO 17.2.2021

Kolmatta kertaa järjestettävä Demokratiakorjaamo pidetään seuraavan kerran keskiviikkona 17.2.2021 klo 13–16 Zoomissa – kutsu, ohjelma ja ilmottautumislinkki tulossa tammikuussa.  Demokratiakorjaamo kutsuu kaikki demokratiasta kiinnostuneet kuulemaan huippututkijoiden näkemyksiä demokratian ajankohtaisista haasteista sekä keskustelemaan kokeiluista, joilla haasteita voidaan ratkaista.  Demokratiaa on koeteltu taas tänä vuonna. Yhdysvalloissa istuva presidentti ei suostunut myöntämään tappiotaan reiluissa vaaleissa ja Euroopassa Unkarin ja Puolan […]

,

Havaintoja susikiistasta #2: Prosessi vai lopputulos? — Miten opitaan olemaan eri mieltä yhteiskuntaa rakentavalla tavalla

Monimutkaisten ja kiistaa aiheuttavien yhteiskunnallisten ongelmien ratkomiseen vaaditaan yhteistoimintatahtoa. Keskeinen askel tätä kohden on siirtyminen olemaan eri mieltä yhteiskuntaa rakentavalla — ei hajottavalla — tavalla. Luovutaan siis vihan ja epäluulon lietsonnasta ja keskitytään ratkomaan asiakysymyksiä, tunnistamaan puheena olevien asioiden erilaisia seurausvaikutuksia eri ryhmille ja sovittamaan yhteen erilaisia tavoitteita.  Susikannan hoitosuunnitelman päivitysprosessissa on harjoiteltu olemaan eri […]

,

Havaintoja susikiistasta #1: Pureeko yhteistoiminta susikiistaan?

Yhteistoimintaa koskevassa kirjallisuudessa on esitetty erilaisia välineitä ja lähestymistapoja monimutkaisten  yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi (ks. Raisio ym. 2018). Puntaroiva (deliberatiivinen) kansalaiskeskustelu perustuu kansalaismielipiteen muodostamiseen esimerkiksi kansalaisraatien tai mielipidemittausten avulla. Tavoitteena on saavuttaa perusteltu, jaettu näkemys jostakin asiasta.  Dialogiin pyrkivät menetelmät puolestaan tavoittelevat sitä, että kiistaa aiheuttavissa kysymyksissä osapuolet pystyisivät ymmärtämään eriäviä mielipiteitä. Tätä kautta ajatellaan syntyvän […]