Merkinnät admin

Viheliäisten ongelmien ratkaisemiseen löytyi uusia keinoja

Luonnonsuojelu, metsien käyttö, kaivostoiminta, mutkikas lainvalmistelu… Voisiko tunteita ja ristiriitoja herättäviin kysymyksiin löytyä sopuratkaisuja uudenlaisten menetelmien avulla? CORE-tutkimushankkeen tulosten mukaan yhteistoiminnallisista menetelmistä todella on hyötyä. Strategisen tutkimuksen neuvoston vuosina 2017–2022 rahoittama monitieteinen hanke “Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin – käänne yhteishallintaan ympäristöpäätöksenteossa” (CORE) kehitti Suomeen sopivia yhteistoiminnallisia käytäntöjä tosielämän tapaustutkimuksissa. – Yhteistoiminnalliset toimintatavat avaavat mahdollisuuksia […]

,

Viheliäisten ongelmien ratkaisemiseen on keinoja – Tervetuloa Vastuullisuusviikon tilaisuuksiin

Tervetuloa Työ 2.0 Labin Vastuullisuusviikolle 16.-20.5.2022! CORE-hanke on mukana kahdessa ohjelmanumerossa:   19.5. klo 12:30-13:00 CORE-hankkeen politiikkasuosituksen ja podcastin julkistus: Viheliäisten ongelmien ratkaisemiseen on keinoja – Viisi suositusta julkisen hallinnon vaikuttajille  Paikka: Teams, Liity tilaisuuteen napsauttamalla tästä Luonnonsuojelu, metsien käyttö, kaivostoiminta, mutkikas lainvalmistelu… CORE-tutkimushankkeen tulosten mukaan ristiriitoja herättävien kysymysten ratkaisemisessa on hyötyä yhteistoiminnallisista käytännöistä. Miten […]

Nykyongelmien ratkaisu vaatii taitoa rakentaa hyviä neuvotteluita

Lasse Peltonen ja Rauno Sairinen kirjoittavat Helsingin Sanomien 28.2.2022  vieraskynässään neuvottelun merkityksestä yhteisten ongelmien ratkaisemisessa.  ”Kykymme ratkaista yhteisiä ongelmia on tärkeä osa demokratiaa. Kyse on ihmiselle luontaisesta tavasta vaikuttaa elämänsä edellytyksiin: ratkaisemalla ongelmia yhdessä määrittelemme elämisen ehtoja itse sen sijaan, että luovuttaisimme tämän vallan jonkun muun käsiin. Meille on myös vaikeaa toteuttaa muiden valmiita ratkaisuja. Ongelmia […]

,

Yhdessä toimiva Suomi – CORE-hankkeen päätöstilaisuus 19.1.2022

Strategisen tutkimuksen hanke CORE on tutkinut ja kehittänyt yhdessä sidosryhmien kanssa käytäntöjä kimuranttien ongelmien ratkaisemiseen. Tilaisuuden tarkoituksena on tutustua yhdessä hankkeen tuloksiin, luoda keskustellen ymmärrystä tulosten hyödynnettävyydestä ja työn onnistumisesta sekä suunnitella yhteistoiminnallisuuden kehittämisen jatkamista hankkeen jälkeen. Tilaisuudessa kuulet kiteytetysti hankkeen tuloksista, pääset keskustelemaan kokemuksista sekä ja jatkosta ja voit poimia ajatuksia omaan toimintaasi.  Tilaisuus […]

,

Demokratiakorjaamo 18.1. verkossa

Millainen rooli kansalaisilla voisi olla päätöksenteon eri vaiheissa? Miten kuumenevat tunteet näkyvät ja kuuluvat osana demokraattista politiikkaa? Miten hallinto voi ennakoida tulevaa ja mikä on tieteellisen tiedon rooli demokratian muuttuvassa toimintaympäristössä? Demokratiaa koettelevat monimutkaiset haasteet, kuten yhteiskunnallisen vaikuttamisen eriytyminen, julkisen keskustelun kärjistyminen sekä polarisaatio. Tutkimus on tunnistanut ja kehittänyt hyviä ratkaisuja vastaamaan haasteisiin – enää […]

,

Kansalaiset strategisina toimijoina  

Mikä on suomalaisten hallintakäytäntöjen kyky selviytyä kompleksisista ympäristösuunnittelu- ja päätöksenteko-ongelmista? Olemme CORE-hankkeessa kehittäneet yhteistoiminnallisia ratkaisuja kiistanalaisiin ympäristö- ja luonnonvarapoliittisiin kysymyksiin. Tavoitteena on ollut parantaa edellytyksiä laajaan ja oikeudenmukaiseen osallistumiseen ja ratkaisujen luomiseen erilaisten toimijoiden yhteistyönä.   Totunnainen suomalainen hallintatapa ei ole ollut erityisen laajasti kansalaisia osallistava. Erityisesti ympäristöasioissa korostuu tarve  rakentaa uudenlaista suhdetta hallintatavan ja […]

,

Kuuntelun voima viheliäisten ongelmien ratkaisussa — esimerkkinä rahankeräyslain uudistaminen

Viheliäisten monitavoitteisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaiseminen on vaikeaa. Joissain tapauksissa ratkaisun avaimet voivat kuitenkin löytyä yksinkertaisesti siitä, että suunnittelusta vastaavat tahot uskaltavat ottaa riskin ja vastuuttaa sidosryhmät toimivien ratkaisumallien etsintään. CORE-hanke analysoi onnistunutta tapausesimerkkiä, jossa viranomaisten ja sidosryhmien yhteistyö tuotti yhteisesti hyväksyttävän ehdotuksen kiistanalaisen rahankeräyslain uudistamiseksi. Rahankeräyslain uudistaminen on aiemmin kariutunut rahankeräyksen vapauttamista koskeviin näkemyseroihin: ”Norminpurkutalkoiden” […]

,

Lausunto kansalaisaloitteesta Suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittaminen ja susivahinkojen estäminen

Taru Peltola oli 21.10.2021 Maa- ja metsäatalousvaliokunnan kuultavana susien kannanhoidollista metsästystä koskevasta kansalaisaloitteesta. Tässä hänen lausuntonsa. Kansalaisaloitteessa esitetään valmisteltavaksi laki, joka luo puitteet suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamiseksi. Suden kannanhoidollista metsästystä on kokeiltu Suomessa vuosina 2015 ja 2016. Sittemmin Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisulla on tarkennettu kannanhoidollisen metsästyksen edellytyksiä. Maa- ja metsätalousministeriö voi edelleenkin antaa asetuksen nykyisen […]

,

Kansalaistietoa kannattaa käyttää ympäristöpäätöksenteossa

Kun Keski-Suomessa turvemaiden vesistöjen äärellä asuvat huolestuivat vesiensä ja rantojensa pilaantumisesta eivätkä viranomaiset ottaneet vastaan viestejä, kansalaiset perustivat yhdistyksen vaatimustensa tueksi.  Nyt kymmenen vuotta myöhemmin välinpitämättömyyden tilalla on arvostus, ja kansalaiset painottavat yhteistoimintaa vesien tilan parantamisessa. Miten tähän on päästy? Huolestuneille kansalaisille sanottiin, että ”ei sitä laiturin nokasta tuijottamalla pysty veden laatua arvioimaan”. Kysyttiin, onko […]

,

Susipoliittinen argumentaatio ja keskushallinnon rooli susikysymyksessä

Tuoreessa Versus-lehden artikkelissa Matias Sivonen kertoo, mitä selvisi hänen Pro gradu-työssään argumentaatiosta susipoliittisessa keskustelussa. Sivonen analysoi yli 60 lausuntoa, jotka ministeriö vastaanotti tuoreimman susikannanhoitosuunnitelman lausuntokierroksella. Hän tutki, millaisia väitteitä susikiistassa esitetään, millä perusteilla ja ketkä väitteitä esittävät.  Tulosten mukaan ”maltillisesti kannanhoidolliseen metsästykseen suhtautuvat tunnustavat susipolitiikan reunaehtoja, asemoituvat kysymyksiin sovittelevasti ja kompromissivalmiisti sekä tunnustavat ministeriön kyvyn […]