Merkinnät admin

,

Suomalaisen demokratian kipukohdat – ja niiden ratkaisumahdollisuudet 1.9.2021

Olemme tutkineet strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) Muuttuvat hallinnan tavat ja aktiivinen kansalaisuus (CITIZEN) -ohjelman hankkeissa neljän vuoden ajan suomalaisen demokratian haasteita ja ratkaisumahdollisuuksia. Kokosimme tulokset politiikkasuosituksiksi, jotka julkaisemme 1.9. klo 14:00-15:15 pidettävässä tilaisuudessa.  Seuraa julkistustilaisuutta verkossa tästä.  Tilaisuus on avoin kaikille ja siihen ei tarvitse ilmoittautua. Viimeaikaiset mittaukset ovat osoittaneet, että demokratia on heikentynyt monissa […]

,

COREvents #6: Suuntana yhteistoiminnallisempi Suomi – askelmerkkejä uudistajille

Mutkikkaiden (ympäristö)ongelmien ratkaiseminen voi onnistua vain erilaisten toimijoiden yhteistyönä. Mutta millainen yhteistoiminnan edistäminen on tavoiteltavaa? Mitä hyötyjä ja riskejä yhteistoiminnan edistäminen tuo julkiselle hallinnolle, kansalaistoimijoille ja yrityksille?  Strategisen tutkimuksen hanke CORE on kumppaneineen valmistellut tiekarttaa viitoittamaan suuntaa kehitykselle, jossa niin julkisen hallinnon, yritysten kuin kansalaistoimijoidenkin osaaminen ja toiminta tuodaan yhteen (ympäristö)ongelmien ja ristiriitojen ratkaisemiseksi. Tervetuloa […]

,

Kohti strategista osallistamista: havaintoja Lahden yleiskaavoituksesta

Lahden kaupunki on lähestynyt yleiskaavoitusta ja kuntalaisten osallistamista Suomessa ainutlaatuisella tavalla. Kaupunki on kääntänyt perinteisesti raskaaksi mielletyn lakisääteisen prosessin resurssiksi, jossa kuntalaisosallistaminen on osa kunnan strategiaa ja kuntalaiset ovat aktiivinen osa kunnan kehittämistä.  Osallistaminen on tällä hetkellä trendikästä ja sen hyödyistä puhutaan paljon monilla foorumeilla. Yhteistyön, osallistamisen ja yhteisluonnin tunnettuja etuja ovat muun muassa sitouttaminen, […]

,

Tulevaisuuden energiakansalaisia etsimässä: Energia ei ole vain edelläkävijöiden asia

Keskustelua energiamurroksesta on käyty vuosia teknisten ja taloudellisten mahdollisuuksien näkökulmasta. Nyt kestävät energiaratkaisut ovat alkaneet yleistyä eri mittakaavoilla, mikä avaa pitkään tauolla olleen yhteiskunnallisen keskustelun energiaan liittyvästä hallinnasta ja uusien teknologioiden mahdollistamasta osallisuudesta. CORE-tutkijat Jani Lukkarinen, Maija Faehnle ja Miikka Salo osallistuivat yhdessä Energiaviraston ylitarkastaja Mervi Sunin kanssa 17.2.2021  Demokratiakorjaamon keskusteluun kokeilujen merkityksestä yhteistoiminnallisen päätöksenteon […]

,

Kohti yhteistoiminnallisempaa Suomea – tervetuloa mukaan kehittämään tiekarttaa! 

Mutkikkaiden yhteiskunnallisten ongelmien ratkaiseminen voi onnistua vain erilaisten toimijoiden yhteistyönä. Mutta millainen yhteistyö on kenenkin kannalta tavoiteltavaa? Millaiset toimenpiteet auttaisivat julkista hallintoa, kansalaistoimijoita ja yrityksia toimimaan esimerkiksi ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen ja luonnonvaroihin, eläimiin, maankäyttöön ja elinympäristön laatuun liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi? Tule mukaan suuntaamaan käännettä kohti yhteistoiminallisempaa Suomea!  Kannustinten luomista yhteiselle ongelmanratkaisulle. Avoimuutta kansalaisyhteiskunnan puolelta […]

,

CORE-tutkijoiden uusi kirja avaa turveprotestin anatomiaa – Huoli vesien puhtaudesta organisoitui turpeennostoa vastustavaksi liikkeeksi Keski-Suomessa

Turvetuotannon ympäristöongelmia koskevassa keskustelussa turpeenpolton ilmastovaikutukset ovat korostuneet biodiversiteetti- ja vesistövaikutuksia enemmän.  Kuitenkin paikallisten ihmisten elämässä nimenomaan vesistöön kohdistuvat haitat aiheuttavat eniten ongelmia heidän hyvinvoinnilleen. Paikalliset turpeennostoa koskevat kiistat ovat syntyneet paljolti turvetuotannon vesistövaikutusten ympärille. Näin myös Keski-Suomessa, jossa vesistöjen ranta-asukkaat havaitsivat 1900-luvun lopulla turvealueiden humuspitoisten valumien pilaavan järvivesiä. Paikallisten asukkaiden omien vesiensä tilaa koskenut […]

,

DEMOKRATIAKORJAAMO 17.2.2021 KLO 13-16

Ilmoittaudu Demokratiakorjaamoon 15.2. mennessä TÄSTÄ LINKISTÄ! Demokratiakorjaamo kutsuu kaikki demokratiasta kiinnostuneet kuulemaan huippututkijoiden näkemyksiä demokratian ajankohtaisista haasteista sekä keskustelemaan kokeiluista, joilla haasteita voidaan ratkaista. Katso koko ohjelma BIBU-hankkeen sivulta. POIMINTOJA OHJELMASTA Keskustelu: Demokratian ajankohtaiset haasteet Miten ilmastokriisiä koskevia päätöksiä tehdään niin, että ne ottavat huomioon myös tulevien sukupolvien oikeudet? Miten nuorten kasvava kiinnostus politiikkaa kohtaan […]

,

Kukaan ei omista Suomen pohjavesiä – ja hyvä niin

Luonnon kiertokulussa olevaa vettä ei voi vesilain perusteella omistaa. Omistusta olennaisempi kysymys onkin, kuka saa käyttää vettä ja mihin tarpeisiin. Voiko esimerkiksi maanomistaja estää pohjaveden ottamisen naapurikiinteistön alueelta vesikauppaa varten? Ei voi, mutta lainsäädännössä suojataan maanomistajan ja paikallisia vedenkäyttötarpeita, jos vettä ei riitä kaikille. Vesikauppa huolenaiheena Vesikauppa on taloudellisessa hyötymistarkoituksessa tapahtuvaa vedenottoa ja otetun veden […]

,

Kuvittelitko, että Suomessa voidaan metsästää susia tai koirasusia? Älä anna viilata itseäsi linssiin

Suomalaiseen suurpetopoliittiseen puheeseen on rakentunut erilaisia silmänkääntötemppuja, joilla eri osapuolet koittavat kääntää katsetta haluamiensa tavoitteiden suuntaan. Lainvalmistelijoilla on melkoinen työ miettiessään sanamuotoiluja ja eri järjestelmien välisiä yhteyksiä. Silmänkääntötemppu on puhetekniikka, jolla kuulijan huomio käännetään jotain kohti, poispäin varsinaisesta tarpeesta tai intressistä. Aiemmassa blogissa kuvasimme, miksi susipuheen silmänkääntötemput kannattaa paljastaa. Tässä syvennämme metsästystä ja tappamista koskevan keskustelun […]

,

Suomen kestävyyspolkujen on kuljettava samaan suuntaan -politiikkasuosituksen julkaisemistilaisuus

Ajankohta: 12.2.2021 klo 11.00 – 12.30 Paikka: Verkkolähetys Ei ilmoittautumista Tilaisuus järjestetään verkkolähetyksenä Zoomissa. Suomi voi toimia kestävyysmurrosten hallinnan kansainvälisenä suunnannäyttäjänä juuri nyt. Ratkaisut eivät ole yksinkertaisia, mutta niiden edistämisellä on jo kiire. Julkaisutilaisuudessa esitellään tutkimuksen ehdotuksia toimenpiteiksi kestävän tulevaisuuden saavuttamiseksi. Ohjelma 11.00 Tilaisuuden avaus – Kaisa Korhonen-Kurki (Strategisen tutkimuksen ohjelmajohtaja), ADAPT 11.05 Tutkimuksen ehdotuksia toimenpiteiksi saavuttaaksemme hiilineutraalin […]