Merkinnät admin

,

Tutustu ne­tis­sä tut­ki­mus­da­taan suo­ma­lais­ten kai­vos­a­sen­teis­ta

Oletko kaivostoiminnasta samaa mieltä kuin kotimaakuntasi enemmistö? Nyt voit helposti tutustua suomalaisten kaivosasenteisiin kätevällä internet-alustalla. Kaivostoiminta tuo monille päällimmäisenä mieleen Talvivaaran ja Terrafamen. Alkuvuodesta 2018 julkaistu raportti paljasti, että suomalaisten luottamus alan lainsäädäntöön ja julkiseen säätelyyn on heikolla tolalla. Asenteita koskeva tieto on merkityksellistä pyrittäessä ymmärtämään, miten kaivostoimintaan liittyviä mutkikkaita voidaan ratkaista yhteistyössä. Kansalaisten kaivosasenteisiin […]

,

Lehmänhermot ja tunnetyö vuorovaikutustilanteissa

”Ei voi hirveästi provosoitua. Yhteydenotot on sen kaltaisia, että ensin tulee paha olo ulos ja siihen väliin ei voi oikeastaan sanoa yhtään mitään. Koska jos pyrit sanomaan jotain väliin, niin se vain kiihdyttää. Mutta sitten kun se yhteydenottaja, monesti soittaja, on saanut sen sanottavansa sanottuna, vähän kuin maitohapoille menee, niin sitten on se aika, jolloin […]

,

Uusia työkaluja ympäristösovitteluun ja luonnonvarahallintaan

Kansainväliset opiskelijat hakivat tietoa ja käytännön kokemusta ympäristökonfliktien sovittelusta pohjoismaisen NOVA-yliopistoverkoston kurssilta. – Meillä on paljon haasteita ympäristöpolitiikassa ja luonnonvarojen hallinnassa. Maa- ja metsätalouden on sopeuduttava ilmastonmuutokseen, ja myös sen vuoksi tarvitsemme uusia ympäristösovittelun työkaluja, osallistamisen menetelmiä ja vaikutuskeinoja, kertoo tohtoriopiskelija Estêvão Chambule kotimaansa Mosambikin tilanteesta. Eduardo Mondlanen yliopistossa metsäteknologiaa opiskeleva Chambule haki uutta tietoa […]

,

New tools for environmental conflict resolution

In August 2018, a course on environmental collaboration and conflict resolution brought together 28 participants from 17 different countries at the University of Eastern Finland, Joensuu Campus. The course provided the participants with theory and practical skills in environmental collaboration and conflict resolution.  One of the international teachers of the course, Professor Mara Hernández from the Centro de […]

,

COREvents #2: Using collaborative knowledge practices in environmental planning and decision-making

How is trust in expertise generated and lost in environmental policy? How to overcome challenges in democratising environmental expertise? Why is joint fact-finding useful in complex planning and decision-making processes and how to apply it in practice? The second COREvent explores the potential of inclusive knowledge practices to bridge the gap between science and environmental […]

,

Collaborative public manager – eli mikä? Keksi suomennos!

Viranhaltijoilla on mutkikkaiden yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisessa tärkeitä tehtäviä, joiden hoitaminen vaatii vuorovaikutuksen, yhteistyön ja konfliktien hallinnan taitoja. Parhaimmillaan he ovat taitavia toimimaan sekä omassa organisaatiossaan että erilaisissa verkostoissa yhdessä muiden hallinnonalojen ja sidosryhmien toimijoiden kanssa. Kansainvälisesti tällaisista osaajista on käytetty nimitystä collaborative public manager. Lokakuussa 2018 Helsingissä käynnistyy Collaborative public manager -koulutus, jolla kolmisenkymmentä viranhaltijaa […]

,

Yhteinen tiedon tuotanto kaventaa kuilua tiedon ja päätöksenteon välillä

Uudet tietokäytännöt tuovat tiedon käyttäjät ja tuottajat saman pöydän ääreen oppimaan toisiltaan ja rakentamaan yhteistä tietopohjaa. Yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi on tarjolla alati kasvava määrä tutkimustietoa, selvityksiä ja asiantuntijoiden tekemiä perusteltuja kannanottoja. Tästä huolimatta—tai ehkä juuri sen takia—tietopohjainen päätöksenteko on osoittautunut ongelmalliseksi. Päätöksentekijöiden, suunnittelijoiden ja kansalaisten näkökulmasta moninaisten ja joskus ristiriitaisten tutkimustulosten tulkitseminen ja soveltaminen käytännön […]

,

YHYS Colloquium – Call for papers: renewable energy, experiments and interventions

Are you researching energy-related issues e.g. regulation, support policies, energy democracy, citizen energy, or energy politics more widely? Or are you working with experiments and interventions in environmental social science? If yes, the 23th annual colloquium of the Finnish Society for Environmental Social Sciences has something special for you! We have the pleasure to invite you […]

Kansainväliset opiskelijat perehtyvät ympäristökonfliktien sovitteluun Itä-Suomen yliopistossa

Ympäristöyhteistyön ja -konfliktien sovittelun kurssi kokoaa kolmisenkymmentä opiskelijaa 19 eri maasta Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampukselle 20.–24. elokuuta. Koulutuksen järjestävät pohjoismainen NOVA-yliopistoverkosto, Itä-Suomen yliopisto sekä ALL-YOUTH- ja CORE-tutkimushankkeet. Metsä- ja ympäristöalan perus- ja jatko-opiskelijoille suunnattu Environmental collaboration and conflict resolution: The Crossroads of Forestry, Ecosystem Services and Wildlife -kurssi syventää ymmärrystä ympäristökonfliktien käsittelystä yhteisjohtamisen, sovittelun ja osallistavien menetelmien […]

,

Tutkimus avaa karttapohjaisten osallistumismenetelmien käyttöä ja tehokkuutta

Maankäytön suunnittelussa kansalaiset ovat yhä useammin päässeet osallistumaan suunnitteluun merkitsemällä havaintojaan, mielipiteitään ja ideoitaan digitaalisesti suoraan kartalle. Onko karttakyselyistä itse asiassa hyötyä? Pääseekö niiden kautta vaikuttamaan? Suomen ympäristökeskuksen alustavien tutkimustulosten pohjalta näyttää, että karttakyselyillä on suunnittelussa aivan erityinen rooli. Suomen ympäristökeskus on selvittämässä karttapohjaisten osallistumismenetelmien käyttöä ja tehokkuutta vaikuttamisen muotona Suomen kunnissa ja kaupungeissa. Kevään […]