Mihin CORE-hanke pyrki vaikuttamaan ja mitä vaikutuksia työllä on ollut? Tästä kerromme neljässä tarinassa: 

Kohti yhteistoiminnallista käännettä 

CORE-hanke tavoittelee yhteistoiminnallista käännettä ympäristösuunnittelussa ja päätöksenteossa. Tämä tarkoittaa uudenlaisten, toimivien ja jäsenneltyjen kansalais- ja sidosryhmäyhteistyön prosessien tunnistamista ja hyödyntämistä ympäristön käyttöä koskevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa hallinnon eri tasoilla (kunnat, maakunnat, valtakunnallinen taso). Lue koko tarina tästä (pdf)

Kansalaisyhteiskunnan roolit yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisessa

CORE-hankkeen tavoite yhteistoiminnallisen käänteen aikaan saamisesta voi edetä, kun muutoksen tekemisessä ovat mukana myös kansalaisyhteiskunnan toimijat. Hankkeen kansalaisyhteiskuntaa koskevan työn päätavoitteena on edistää yhteistoiminnallista toimintatapaa ja kulttuuria, jossa kansalaiset ja erilaiset kansalaisyhteiskunnan yhteisöt ja organisaatiot saavat itselleen mielekkään roolin mutkikkaiden yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisessa ja kykenevät halutessaan toimimaan rakentavasti ongelmien ratkaisemiseksi nyt ja jatkossa. Tärkeää on, että samalla heidän osaamisensa ja voimavaransa tuovat merkittävän panoksen näiden ongelmien ratkaisemiseen. Lue koko tarina tästä (pdf)

Sääntely yhteistoiminnallisen suunnittelun ja päätöksenteon edistäjänä

CORE-hankkeen sääntelyä koskevana päätavoitteena on tunnistaa, miten sääntelyllä voidaan edistää ympäristösuunnittelun ja -päätöksenteon yhteistoiminnallisuutta.  Tavoitteena on näin mahdollistaa entistä laajempi erilaisten asiantuntemusten hyödyntäminen ympäristönkäyttöhankkeiden vaikutustiedon hankinnassa ja tulkinnassa sekä se, että eri toimijoiden luottamus päätöksenteon ja ympäristöhallinnan pohjana olevaan tietoon voi parantua. Lue koko tarina tästä (pdf)

Yhteistoiminnalla monimuotoista arvoa kaikille

 CORE-hankkeen arvonluontiin ja yritystoimintaan liittyvä vaikuttavuustavoite on vahvistaa yhteiskunnallista ymmärrystä arvojen moninaisuudesta sekä siitä, miten yhteistoiminta voi tuottaa arvoa eri osapuolille. Tämä ymmärrys mahdollistaa sen, että ihmiset, yhteisöt ja organisaatiot ovat halukkaita tekemään yhteistyötä ja kiinnostuvat omaksumaan yhteistoiminnallisia käytäntöjä entistä vahvemmin osaksi toimintaansa. Lue koko tarina tästä (pdf).