Saavutettavuusseloste

CORE-hanke pyrkii takaamaan verkkosivustonsa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain ja EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Tämä saavutettavuusseloste koskee www.collaboration.fi-verkkosivustoa.

Vaatimustenmukaisuus

CORE-hankkeen verkkosivusto vastaa pääosin osin Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:ssä esitettyjen vaatimusten tasoja A ja AA.

Ei-saavutettava sisältö

CORE-hankkeen verkkosivusto sisältää liitetiedostoja (pdf, doc), podcasteja, videoita ja kuvia, joista kaikki eivät ole saavutettavia. Ei-saavutettavia sisältöjä on osa ennen 23.9.2020 laadituista sisällöistä. Lainsäädännön piiriin kuuluvien sisältöjen muuttaminen saavutettaviksi on meneillään.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Collaboration.fi verkkosivusto on julkaistu 2017. Tämä seloste on laadittu 21.9.2020. Seloste perustuu itsearvioon.

Palaute ja yhteystiedot

CORE-hankkeen verkkosivuston saavutettavuudesta voi antaa palautetta Maija Faehnlelle etunimi.sukunimi@ymparisto.fi tai puhelimitse +358 295251109.

Saavutettavuuskantelu ja saavutettavuusselvityspyyntö

Mikäli saat saavutettavuuspalautteeseen epätyydyttävän vastauksen CORE-hankkeelta tai et saa pyydettyä sisältöä saavutettavassa muodossa, voit tehdä sivustosta saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön. Suomessa saavutettavuutta valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI). ESAVIn Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivuilla on ohjeet ja osoitteet ilmoituksen tekemiseen.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

puh. 0295 016 000 (vaihde)

Päivitetty 21.9.2020