Kokeiluaamukahvit – Demokratiakiihdyttämö arvioinnin apuna

,
Ihmiset pöydän ympärillä hahmottamassa yhteistä ideaa, jota kuvaa palapelin kokoaminen.

Demokratian parantamiseksi on meneillään ja suunnitteilla kokeiluja eri aluetasoilla. Millainen arviointi palvelisi näiden kokeilujen hyödyntämistä mahdollisimman laajasti? Miten demokratiakokeiluja yhteen kokoava alusta voisi palvella kokeilujen arviointia ja siitä oppimista?

Suomen Akatemian Strategisen Tutkimuksen Neuvoston (STN) hanke BIBU (Tackling Biases and Bubbles of Participation) on valmistelemassa demokratiakokeilujen alustaksi sekä demokratian kehittämisestä kiinnostuneiden ihmisten yhteisöksi Demokratiakiihdyttämöä. Kiihdyttämössä tehdään kokeiluja, ne dokumentoidaan verkkoalustalle ja niitä pyritään levittämään ja skaalaamaan sekä alustan että erilaisten tapahtumien kautta.

Tule kuulemaan lisää Demokratiakiihdyttämöstä ja sparraamaan kehitystyötä kokeilujen arvioinnin näkökulmasta!

Aika: 7.6.2018, klo 8.30-10.00

Paikka: Valtimo, Kirkkokatu 14, Helsinki

Ohjelman järjestävät STN-hankkeet BIBU, CORE ja PALO.

Alustajina toimivat Julia Jousilahti (Demos Helsinki, BIBU-hanke), Maija Faehnle (Suomen ympäristökeskus & Tampereen yliopisto, CORE-hanke), sekä Maija Jäske (Turun yliopisto, PALO-hanke). Kommentaattorina toimii Varkauden kaupungin osallisuuskoordinaattori Vuokko Jaakkola.

Ilmoittaudu mukaan tästä. Jos olet Facebookissa, tästä voit poimia tapahtuman kalenteriisi myös siellä.

Tilaisuutta voi seurata myös etänä. Katso tiedot etäosallistumisesta Kokeilevan Suomen sivulta.

Kestävän talouden transition yhteiskunnalliset haasteet ja ratkaisut

,

Mitä yhteiskunnallisia, poliittisia ja toiminnallisia haasteita Suomella ja Euroopalla on edessään ympäristön suurten muutosten sekä vihreän talouden transitioiden kehittämisessä? Miten yhteistoiminnallisuus ja osallisuus voisivat parantaa ympäristöä ja luonnonvaroja koskevaa päätöksentekoa ja ohjausta? Mitä mahdollisuuksia tarjoavat uudet liiketoimintamuodot? Mitä ovat näiden muutosten kulttuuriset ulottuvuudet?

Tervetuloa 11.6.2018 mukaan Itä-Suomen yliopiston Ympäristö & Yhteiskunta -tutkimuspäivään keskustelemaan näistä kysymksistä ja tapaamaan tutkijoita. 

Puhujina mm. CORE-hankkeessakin toimivat professorit Lasse Peltonen, Rauno Sairinen ja Ismo Pölönen sekä tutkijatohtori Tuula Teräväinen.

Päivän päättää professori Tapio Määtän vetämä paneelikeskustelu otsikolla: Mitä ovat kestävän talouden transition yhteiskunnalliset haasteet ja miten tutkimus voi vastata niihin? Paneelissa äänessä ovat tutkijoiden lisäksi äänessä kansanedustaja Krista Mikkonen ja Sitran neuvonantaja Jukka Noponen. 

Lue lisää ja ilmoittaudu 31.5. mennessä mukaan täältä.

Tilaisuuden järjestää Itä-Suomen yliopistossa toimiva yhteiskunnallisen ja kulttuurisen ympäristö- ja luonnonvaratutkimuksen verkosto, LYY-Instituutti (luonnonvarat, ympäristö & yhteiskunta). Instituutin puitteissa tehdään monialaisesti tutkimusta tämän päivän ja tulevaisuutemme globaaleista ja paikallisista ympäristö- ja luonnonvarahaasteista.

Tervetuloa Collaborative Public Manager -koulutukseen!

,

Kohtaatko työssäsi erilaisten intressien yhteen sovittamiseen ja monitoimijaiseen yhteistyöhön liittyviä ongelmia? Haluatko kehittyä yhteistoimintaosaajaksi, oppia parhaista kansainvälisistä käytännöistä ja soveltaa niitä omissa hankkeissasi?

Tervetuloa mukaan syksyllä 2018 alkavaan Collaborative Public Manager -koulutukseen! Koulutus antaa valmiuksia monitoimijaiseen yhteistyöhön sekä erilaisten tavoitteiden yhteensovittamiseen tähtäävien prosessien suunnitteluun ja vetämiseen. Taustalla on yhteistoiminnallisen hallinnan malli, jota on menestyksellä sovellettu Oregonin osavaltiossa 1990-luvulta lähtien.

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti ympäristösuunnittelun ja -päätöksenteon parissa eri aloilla ja aluetasoilla toimiville viranhaltijoille. Mukaan ovat tervetulleita lähiympäristöjen, maankäytön, liikenteen ja luonnonvarojen parissa toimivat – mutta myös muiden alojen viranhaltijat, jotka haluavat kehittää kykyä ratkaista yhteisiä ongelmia eri sidosryhmien kanssa.

Koulutuksen järjestää Suomen Akatemian strategiden tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittama hanke Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin – käänne yhteishallintaan ympäristöpäätöksenteossa (CORE).

Koulutus hyödyntää osallistujien kokemuksia ja tukee osallistujien omaa työskentelyä.

Osallistujat pääsevät toimimaan jatkossa suomalaisen yhteistoiminnallisen ympäristösuunnittelun ja -päätöksenteon edelläkävijäyhteisönä CORE-hankkeen tukemana.

Englanninkieliseen koulutukseen sisältyy kaksi lähijaksoa (ensimmäinen 9.-10.10.2018 Helsingissä, toinen 2019) ja virtuaaliopiskelua. Koulutus on osallistujille maksuton.

Kouluttajina toimivat Portland State University’ssa toimivan National Policy Consensus Center’in asiantuntijat. NPCC on toteuttanut ja fasilitoinut viimeisten 15 vuoden aikana yli 300 erilaista yhteistoiminnallista prosessia Oregonin osavaltion hallinnonalojen, paikallis- ja aluehallinnon sekä erilaisten sidosryhmien välillä. Oregonin osavaltion hallinto hyödyntää järjestelmällisesti yhteistoiminnallisen ongelmanratkaisun menetelmiä ja NPCC:n osaamista.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan, ilmoita alustava kiinnostuksesi projektipäällikkö Kaisa Huhdalle, kaisa.huhta@uef.fi. Lisätietoa saa myös CORE-hankkeen johtajalta, professori Lasse Peltoselta, lasse.peltonen@uef.fi.

Päivitys 15.8.2018: Kurssin osallistujat on valittu.

CORE-hanke järjestää myös muita mahdollisuuksia tutustua yhteistoiminnallisen ongelmanratkaisun menetelmiin. Pyrimme järjestämään mm. tämän koulutuksen antia kokoavan suomenkielisen koulutuspäivän vuonna 2019. Tilaa tämän sivun alalaidasta  Yhteistoiminnallinen hallinta -uutiskirje ja saat tulevista tilaisuuksista tietoa sähköpostiisi!

Tämä kutsu tulostettavana pdf-tiedostona tässä.

Saimaannorppa ja ihminen – sosiaalisesti kestävän luonnonsuojelun haaste

,

Saimaannorppa ja ihminen -kirja esittelee saimaannorpan suojelukiistan esimerkkinä nykyisen luonnonsuojelupolitiikan ongelmista, joista yksi keskeinen on eri sidosryhmiä edustavien ihmisten välisen luottamuksen mureneminen.

Vaikka saimaannorpan kanta on nykyään kiistatta suurempi kuin 1970- tai 1980-luvuilla, suojelu silti kärjistyi 2000-luvulla kiistelyksi eri tahojen välillä. Mistä oikein on ollut kysymys? Ainakaan ei yksin norpasta. Väliin kiivaskin keskustelu saimaannorpan suojelusta niveltyy mutkikkaalla tavalla muun muassa paikallisten elinkeinojen murrokseen, muuttuviin käsityksiin hallinnon rooleista, maassamme 1980-luvulta alkaen puhjenneisiin toistuviin suojelukiistoihin, ja mitä ilmeisimmin myös vuonna 1995 toteutuneeseen Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Taustalla häälyy jääpesiin synnyttävän norpan lisääntymismahdollisuuksia uhkaava ilmastonmuutos.

Kirja kertoo ihmisistä, joille saimaannorppa on eri syistä merkityksellinen eläin. Me ihmiset annamme luonnolle äänen omilla arvoillamme sekä tiedoillamme, ja määrittelemme, mikä luonnossa on arvokasta, mitä luonnossa suojellaan ja miten. Koska meidän luontosuhteemme ovat jo lähtökohdiltaan erilaisia, tulee luonnonsuojeluun liittyvistä konflikteista helposti pirullisia − eikä niihin ole helppoja ratkaisuja.

Kirjassa annamme lukijalle mahdollisuuden samaistua kirjassa puheenvuoron saaneiden eri sidosryhmiä edustavien haastateltavien asemaan, peilata sitä taustoittamaamme suomalaisen luonnonsuojelun ja suojelukonfliktien historiaan ja näin laajentaa käsitystään konfliktien syistä ja seurauksista. Kirja myös pohtii, miten vastaavilta konflikteilta voitaisiin välttyä tai millä keinoilla luottamus olisi mahdollista palauttaa kiistoihin ajautuneiden osapuolten välille. Tälle opille on käyttöä maailmassa, jossa erilaisten luontoon kohdistuvien paineiden kasvaessa myös luonnonsuojelukonfliktien määrä tulee vääjäämättä kasvamaan.

Kirjan julkistamisseminaari järjestetään Luonnontieteellisessä keskusmuseossa Helsingissä 14.3.2018 klo 14.30-17.00. Tervetuloa!

Kirjoittajien esittely ja yhteystiedot:

FT Minttu Jaakkola (s. 1973) on koulutukseltaan ekologi ja evoluutiobiologi. Jaakkola on kestävän kehityksen ja sidosryhmävuorovaikutuksen asiantuntija, joka työskentelee tällä hetkellä ratkaisukeskeistä ympäristötutkimusta rahoittavan Maj ja Tor Nesslingin Säätiön tutkimusjohtajana. minttu.jaakkola@nessling.fi, p. 040 1696325

Dos. Timo Vuorisalo (s. 1959) on koulutukseltaan biologi, ja toimii Turun yliopistossa ympäristötieteen lehtorina. Hän tutkii evoluutioekologiaa, ympäristönsuojelun historiaa ja kaupunkiekologiaa. timo.vuorisalo@utu.fi, p. 040 554 0079

HT Lasse Peltonen (s.1968) on ympäristökonfliktien ratkaisun professori Itä-Suomen yliopistossa. Peltosen tutkimus on suuntautunut ympäristökonflikteihin ja niiden ratkaisumahdollisuuksiin, paikalliseen ympäristöpolitiikkaan ja yhdyskuntien kestävään kehitykseen. lasse.peltonen@uef.fi, p. 050 466 7204

Environmental collaboration and conflict resolution – Welcome to NOVA PhD course!

,

Together with NOVA network and All-Youth project, CORE project invites you to PhD course ”Environmental collaboration and conflict resolution: The crossroads of forestry, ecosystem services and wildlife” on 20–24 August, 2018, University of Eastern Finland (UEF), Joensuu, Finland.

The course seeks to further the understanding of environmental conflicts and the possibilities of resolving them through collaborative management, mediation and participatory interventions. The course is both academic and practice-driven.

After completing the course, the student has

  • an understanding of environmental conflicts
  • developed skills to create collaborative management and participatory interventions
  • learned theoretical underpinnings and conflict analysis perspectives
  • devoped practice-oriented skills in assessments and interventions in conflict situations.

Read more here!