CORE-ratkaisut strategisen tutkimuksen ratkaisukorttipakassa

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen hankkeet tuottavat ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Hankkeiden tähänastisia ratkaisuja on koottu ratkaisukorttipakkaan, joka esitellään 14.2.2019 Ratkaisuja tieteestä -vuositapahtumassa.

Pakka ilmestyy samalla verkossa sivulla www.strateginentutkimus.fi.

CORE-hankkeen ratkaisuja on mukana korttipakan teemoissa ilmastonmuutos, luonnonvarat ja energia sekä osallistuva kansalaisuus:

Kansalaiset haluavat olla mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa energian ja luonnonvarojen hallintaa. Ihmiset tulevat mukaan suunnitteluun ja toteutukseen, jos heille annetaan siihen mahdollisuus.

Ratkaisu: Uudet yhteistoiminnalliset käytännöt, joissa tietoa ja ratkaisuja tuotetaan yhdessä, ovat parantaneet eri ryhmien mahdollisuuksia tuoda esiin tietämyksensä ja vaikuttaa luonnonvarojen käytön ohjaukseen. Yhteistoiminnallisista käytännöistä on hyviä kokemuksia ulkomailta (ks. CORE-tilannekuvaraportti). CORE-hanke kokeilee ja kehittää Suomen oloihin sopivia yhteistoiminnallisia käytäntöjä tapaustutkimusten avulla. Katso esimerkkejä yhteistoiminnallisista käytännöistä tästä. Katso myös Kaupungistuminen, mobiliteetti ja maahanmuutto (URMI) -hanke.

Oikeudenmukaisuus on varmistettava luonnonvarojen hallinnassa ja ilmastopolitiikassa.

Ratkaisu: Puntaroivan kansalaiskeskustelun käytännöt, kuten kansalaisraadit, voivat varmistaa, että esimerkiksi ilmastopoliittiset päätökset ottavat tulevat sukupolvet huomioon ja kohtelevat eri väestöryhmiä oikeudenmukaisesti. COREssa kokeiltiin kansalaisraatimenetelmää soiden käytöstä maakuntakaavoituksessa Etelä-Pohjanmaalla syksyllä 2018. Lue kokeilusta ja sen tuloksista tästä. Katso myös Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa (PALO) -hanke.

Demokratia muuttaa muotoaan ja sen kehittäminen vaatii uusia ratkaisuja. Kansalaisten osallistuminen ei palvele päätöksentekoa niin hyvin kuin voisi.

Ratkaisu: Kansalaisten kuulemisen menettelyprosesseja muutetaan monipuolisemmiksi ja vaikuttavammiksi. Samalla huolehditaan niiden mielekkäästä kytkeytymisestä päätöksentekoon. Vaikuttavuuden edellytyksenä on, että kansalaiset tunnistetaan yhteisten ongelmien ratkaisemisen olennaisina osapuolina ja välttämättömän tiedon tuottajina. Jotta kansalaisten osallistuminen voi palvella päätöksentekoa tehokkaasti, vuorovaikutuksen keinovalikoimaan tulee ottaa pelkkää kuulemista tehokkaampia yhteistoiminnallisia käytäntöjä. Demokratiaan kuuluu aktiivisen kansalaisuuden mahdollistaminen ja pyrkimys aktiivisuuden reiluun hyödyntämiseen. CORE-hankkeessa tutkimme aktiivisen kansalaisuuden edellytyksiä ja roolia mm. turvetuotannon vesistövaikutuksia käsittelevässä tapaustutkimuksessa. Katso myös Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa (PALO) -hanke ja MALPE-koordinaatiosta integroivaan visiointiin (BEMINE) -hanke.

Viheliäisten ongelmien ratkaiseminen edellyttää uudenlaista dialogia.

Ratkaisu: Kansalaisten mielekäs osallistuminen vaikeita kysymyksiä koskevaan päätöksentekoon mahdollistetaan yhteistoiminnallisilla käytännöillä ja puntaroivan kansalaiskeskustelun avulla. Avuksi ovat esimerkiksi kansalaisraadit. COREssa kokeiltiin kansalaisraatimenetelmää soiden käytöstä maakuntakaavoituksessa Etelä-Pohjanmaalla syksyllä 2018. Lue kokeilusta ja sen tuloksista tästä. Katso myös Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa (PALO) -hanke. On myös tarpeen rakentaa kotimainen alan osaajayhteisö. CORE-rakentaa yhteistoiminnallisen hallinnan osaajayhteisöä järjestämällä koulutusta, verkottamalla osaajia ja tukemalla koulutuksen oppien leviämistä. Lue koulutuksesta ja osaajayhteisöstä lisää tästä.

0 kommentit

Kommentoi

Haluatko liittyä keskusteluun?
Ole hyvä ja osallistu!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *