Yhteistä suunnittelua karttapohjaisilla kyselytyökaluilla

,

Syksyllä 2017 starttasi Suomen Akatemian rahoittama CORE-hanke, joka tutkii ja kehittää julkisen vallan, kansalaisten ja yritysten välistä yhteistoimintaa ympäristösuunnittelussa ja -päätöksenteossa. Suomen ympäristökeskus (SYKE) tutkii ja kehittää hankkeessa erilaisia yhteistoiminnallisia tietokäytäntöjä. Tutkimuksessa selvitetään, millä edellytyksillä vuorovaikutteisten prosessien avulla tuotettu tieto on luotettavaa, olennaista ja päätöksenteon kannalta hyväksyttävää.

SYKE tutkii yhteistyössä Mapita Oy:n kanssa karttapohjaisten kyselytyökalujen käyttöä Suomen kunnissa ja kaupungeissa, sekä tämän osallistumismenetelmän toimivuutta kansalaisvaikuttamisen muotona. Karttapohjaisilla kyselytyökaluilla tarkoitetaan digitaalisia osallistumismenetelmiä, joissa vastaajat voivat tuottaa paikkaan sidottua tietoa merkkaamalla havaintonsa ja mielipiteensä suoraan kartalle.

Karttakyselyjä on viime aikoina hyödynnetty etenkin osana kaupunkisuunnittelua. Vastauksia on saatu enemmän kuin ns. perinteisten osallistumismenetelmien kautta, sillä kyselyyn voi vastata silloin kun itselle sopii. Karttakyselyillä on myös tavoitettu sellaisia ihmisryhmiä, jotka eivät ole aiemmin aktiivisesti osallistuneet kaupunkisuunnitteluun. Näihin ihmisryhmiin kuuluvat esimerkiksi nuoret aikuiset. Karttakyselytyökalujen käyttöä ja toimivuutta tutkitaan verkkokyselyllä ja tutkimushaastatteluilla.

Mapita Oy:n kanssa toteutettu kysely julkaistiin 5.4.2018. Kutsu kyselyyn lähetettiin tällöin karttakyselypalveluiden Maptionnaire ja Harava käyttäjille. Kyselyn tavoitteena on selvittää, minkälaisissa projekteissa karttakyselytyökaluja käytetään, kuinka hyödylliseksi kyselyn avulla saatu tieto koetaan ja mitä kokemuksia työkalujen käytöstä kaupunkisuunnittelussa on. Kyselyyn on vastaamisaikaa kaksi viikkoa. Tämän jälkeen tuloksista koostetaan raportti.

Oletko toteuttanut kaupunkisuunnitteluun liittyvässä hankkeessa karttakyselyn
Haravalla, Maptionnairella tai jollain muulla ratkaisulla?
Jos olet, vastauksesi kyselyyn olisi arvokas!

Pääset vastaamaan tästä.

 

Ote Mapita Oy:n kanssa tuotetusta kyselystä
(https://goo.gl/forms/rot8Yvy0r7jsxmeU2). 5.4.2018

Kyselyn ohella SYKE kerää hankekohtaisempaa tietoa karttakyselyjen käytöstä tutkimushaastattelujen avulla. Haastateltavaksi valitaan 3-5 päättynyttä tai loppuvaiheessa olevaa kaupunkisuunnitteluhanketta, joiden suunnittelussa on hyödynnetty jotakin karttakyselytyökalua. Haastattelukohteiksi pyritään valitsemaan erikokoisia hankkeita eri puolilta Suomea. Valituille hankkeille lähetetään kutsu ryhmähaastatteluun, johon osallistuu projektin koosta riippuen 2-5 hankkeessa keskeisesti mukana ollutta henkilöä. Haastatteluun halutaan erityisesti mukaan henkilöitä, jotka ovat vastanneet karttapohjaisen kyselyn toteuttamisesta hankkeessa. Haastattelut tulevat sijoittumaan huhti- ja toukokuulle.

Kyselyn ja haastattelujen avulla pyritään saamaan ajankohtaista ja relevanttia tietoa siitä, miten ja millä edellytyksillä karttakyselyt ovat toimivia osallistumisen keinoja, mitä niiden käytöllä pyritään saavuttamaan ja miten niitä voisi kehittää tulevaisuudessa. Näiden tietojen avulla voidaan kehittää toimivampia ratkaisuja yhteistyössä kansalaisten kanssa ja vastata kaupungistumisen haasteisiin yhdessä.

Lisätietoja hankkeesta täällä.

Liina Marttila & Kaarina Vartiainen

Kirjoittajat työskentelevät SYKEn Ympäristöpolitiikkakeskuksessa, Marttila harjoittelijana ja Vartiainen erikoistutkijana.

Kuva: Karttakyselyn tuloksia asuinrakentamiselle sopivista paikoista Viikissä (Maptionnaire, Helsingin yleiskaava 2050, http://yleiskaava.maptionnaire.com/fi/). 5.4.2018

 

0 kommentit

Kommentoi

Haluatko liittyä keskusteluun?
Ole hyvä ja osallistu!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *