Tutkijoiden kannanotto: Pandemian jälkihoidon oltava kestävän kehityksen mukaista

Kestävä kehitys on huomioitava myös pandemian jälkihoidossa. Itä-Suomen yliopiston tutkijat ovat olleet mukana kirjoittamassa kannanottoa hallituksen kehysriiheen, jossa keskusteltiin valtion menoista vuosille 2021-2024.

Strategisten tutkimushankkeiden tutkijat eri yliopistoista ja tutkimuslaitoksista painottavat, että suuntaamalla pandemian jälkihoito oikein voidaan varmistaa nopea palautuminen kriisistä, edistää oikeudenmukaista siirtymää kohti kestävää kehitystä, tunnistaa ja parantaa edellytyksiä vastata myös tulevaisuudessa esiin nouseviin ääritilanteisiin. Kannanotossa käsitellään ilmastotavoitteita, energiajärjestelmää, liikennettä, ruoantuotantoa, turvemaita, luonnon monimuotoisuutta, kansalaisten osallisuutta sekä päätöksentekoa.

ALL-YOUTH-tutkimushankkeessa on kehitetty nuorten osallisuuden parantamiseksi ja tiedon tueksi virtuaalineuvosto sekä nuorten ja aikuisten ilmastohuolen lieventämiseen tähtäävä Tieto kiertoon -ohjelma. Tämän tapaisia osallistavia keinoja käyttäen ja kansalaisten osallisuutta ja tiedon saatavuutta edistämällä voidaan vähentää eriarvoisuutta ja helpotetaan yhteiskunnan palautumista kriisitilanteesta. CORE-hankkeessa on kehitetty uudenlaisia monenvälisen sidosryhmäyhteistyön muotoja muun muassa kaupunkimetsien suunnittelussa, petopolitiikassa ja kaivostoimintaan liittyvässä paikallisessa yhteistyössä.

ALL-YOUTH-tutkimushanke tutkii nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollisuuksia ja esteitä sekä nuorten käsityksiä kestävästä kehityksestä. CORE-hanke tutkii ja kehittää julkisen vallan, kansalaisten ja yritysten välistä yhteistoimintaa ympäristösuunnittelussa ja –päätöksenteossa. Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) rahoittaa pitkäjänteistä ja ohjelmamuotoista tutkimusta, joka tuottaa ratkaisuja merkittäviin suomalaisen yhteiskunnan haasteisiin.

Kannanotto: Pandemian jälkihoidon tulee olla kestävän kehityksen mukaista: https://www.aka.fi/fi/strategisen-tutkimuksen-rahoitus2/politiikkasuositukset/pandemian-jalkihoito/

Lisätietoja:

Luonnonvarahallinnan professori (Itä-Suomen yliopisto), Irmeli Mustalahti (ALL-YOUTH-hanke), +358 50 563 2071, irmeli.mustalahti(at)uef.fi

Ympäristökonfliktien hallinnan professori (Itä-Suomen yliopisto), Lasse Peltonen (CORE-hanke), +358 50 466 7204,  lasse.peltonen(at)uef.fi

 

0 kommentit

Kommentoi

Haluatko liittyä keskusteluun?
Ole hyvä ja osallistu!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *