Murrosareena

Murrosareena on tiedon yhteistuottamisen menetelmä, jonka avulla voidaan jäsentää erilaisten yhteiskunnallisten kehityskulkujen yhteisvaikutuksia tarkasteltavaan ilmiöön, esimerkiksi sähköautojen yleistymiseen tai kivihiilen käytön lopettamiseen energiantuotannossa. Osallistujiksi pyritään löytämään murrostoimijoita, jotka ovat mukana tarkastelun kohteena olevan sektorin konkreettisessa toiminnassa (yritykset, hallinto, kehitystoiminta, kansalaisyhteiskunta) ja joilla on kyky osallistua tavoitteiden muotoiluun ja irtautua vallitsevista valta-asetelmista.

Työskentelyssä rakennetaan jaettua kuvaa tarvittavista muutoksista ja niiden tueksi tarvittavista toimista keskipitkällä aikavälillä (10-15 vuotta). Täyden yksimielisyyden sijaan pyritään tavoittamaan murrokseen liittyvien näkökulmien ja kehysten moninaisuus. Työskentely tuottaa ”murrospolkuja”, joissa suhteutetaan ja vaiheistetaan esimerkiksi sääntelyn, teknologiakehityksen, investointien ja tietotarpeiden vaikutuksia hahmoteltuun murrokseen. Näiden pohjalta voidaan myös laatia toimenpidesuosituksia ratkaisujen tueksi.

Menetelmää on Suomessa käytetty aikaisemmin kansallisella tasolla hallituksen energiapolitiikan arviointiin ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvien kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanon toteuttamiseen. Lisäksi alueellisen tason murrosareenoissa on hahmoteltu sinisen biotalouden murroksia sekä päästöttömän liikenteen mahdollisuuksia. Menetelmä sopii parhaiten konteksteihin, joista on runsaasti tietoa ja valmis ilmiörajaus, mutta johon liittyvistä kehityskuluista vallitsee epävarmuuksia ja erimielisyyksiä.

0 kommentit

Kommentoi

Haluatko liittyä keskusteluun?
Ole hyvä ja osallistu!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *