Artikkelit

COREvents #2: Using collaborative knowledge practices in environmental planning and decision-making

,
How is trust in expertise generated and lost in environmental policy? How to overcome challenges in democratising environmental expertise? Why is joint fact-finding useful in complex planning and decision-making processes and how to apply it…

Yhteinen tiedon tuotanto kaventaa kuilua tiedon ja päätöksenteon välillä

,
Uudet tietokäytännöt tuovat tiedon käyttäjät ja tuottajat saman pöydän ääreen oppimaan toisiltaan ja rakentamaan yhteistä tietopohjaa. Yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi on tarjolla alati kasvava määrä tutkimustietoa,…