Ihmiset pöydän ympärillä hahmottamassa yhteistä ideaa, jota kuvaa palapelin kokoaminen.

Jaetun arvonluonnin strategia – yrityksen yhteiskuntavastuu 2.0?

,
Yritysten tulisi ottaa johtoasema yhteiskunnan tarpeisiin ja haasteisiin vastaamisessa ja luoda taloudellista arvoa luomalla yhteiskunnallista arvoa, esittävät Porter ja Kramer paljon keskustelua herättäneessään julkaisussaan ”Creating…