Kansalaistiede

Kansalaistieteellä tarkoitetaan kansalaisten osallistumista tieteellisen työn jollekin osa-alueelle. Olennaista on, että kansalaiset ovat aktiivisina tekijöinä tuottamassa uutta tietoa tai innovaatioita, eivät vain tutkimuksen kohteina. Kansalaisten vapaaehtoinen osallistuminen tieteen ja tutkimuksen tekemiseen voi toteutua monin eri tavoin.

Tyypillistä on, että kansalaiset avustavat ammattitutkijoita vapaaehtoisesti keräämällä havaintoaineistoja, kuten vedenlaatu- tai lintuhavaintoja tai keräämällä punkkinäytteitä. Kansalaiset voivat toimia myös joukkoistetuissa aineiston käsittelyn tehtävissä, esimerkiksi auttaa kuva-aineistojen tulkinnassa tai digitoinnissa. Kansalaistiede voi tarkoittaa myös yhteistä tutkimuskysymysten muotoilua sekä tutkimustulosten moniäänistä tulkintaa ja hyödyntämistä. Tällöin ammattitutkijoiden ja kansalaisten tietämys voi olla toisiaan täydentävää: tieteellisiä tutkimusmenetelmiä voidaan soveltaa paikallisille asukkaille tai käytäntöyhteisöille tärkeiden kysymysten selvittämisessä, esimerkiksi ympäristöriskien kartoittamisessa. Paikallistuntemus ja kokemustieto voivat auttaa kohdentamaan tutkimusta keskeisille alueille tai keskeisiin sosiaalisiin vaikutuksiin.

Kansalaistiede voi edistää yhteistoimintaa erilaisten tietoa tuottavien ja hyödyntävien tahojen, kuten kansalaisjärjestöjen, yliopistojen ja tutkimuslaitosten sekä hallinnon ja yritysten välillä. Se voi tehdä tutkimuksesta avoimempaa, laadukkaampaa ja yhteiskunnallisesti vaikuttavampaa. Näiden vaikutusten toteutuminen kuitenkin riippuu siitä, millä menetelmillä ja mistä lähtökohdista kansalaistiedettä toteutetaan. CORE tutkii kansalaistieteen edellytyksiä yhteiskunnalliseen muutokseen tähtäävän yhteistoiminnan kehittämisessä.

0 kommentit

Kommentoi

Haluatko liittyä keskusteluun?
Ole hyvä ja osallistu!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *