Ekologisen jälleenrakennuksen haaste – kiistoista kestäviin kumppanuuksiin

,
Yhteen liitettyjä käsiä havainnoillistamassa yhteistä tahtoa

Ilmastonmuutoksen edessä eivät riitä pienet parannukset, vaan yhteiskunnassa tarvitaan kokonaisvaltainen murros. ”Haasteena on jälleenrakentaa fossiilisiin polttoaineisiin perustuva infrastruktuuri ja uudistaa siihen nojaavat elinkeinoelämän, asumisen, liikkumisen ja ruoantuotannon käytännöt”, kuvailee ympäristökonfliktien hallinnan professori, CORE-hankkeen johtaja Lasse Peltonen artikkelissaan Helsinki Symposiumin julkaisussa.

”Nykyään tarvitaan keinoja työstää mutkikkaita ongelmia ja sitouttaa erilaisia, autonomisia toimijoita mielekkääseen yhteistyöhön ilmastotavoitteiden toteuttamiseksi. Uusilla, yhteistoiminnallisilla toimintatavoilla voidaan nähdä monenlaisia soveltamiskohteita ekologisen jälleenrakennuksen työkaluna. Niitä voi hyödyntää sekä monenvälisen paikallisen ja alueellisen yhteistyön että politiikkaprosessien tasolla poikkisektoraalisen ongelmanratkaisun välineinä. Niiden täytyy yhtäältä linkittää toisiinsa vertikaalisella jatkumolla kaupungit, valtio ja EU sekä horisontaalisessa yhteistyössä kaupunkien paikalliset toimijat ja kaupunkiseudut. Kaupunkiseutujen prosessien täytyy tuoda yhteen julkisen sektorin, yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan toimijat ja yhdistää näiden luovuus ja voimavarat.”

Lue koko artikkeli ”Ekologisen jälleenrakennuksen haaste: kiistoista kestäviin kumppanuuksiin?” julkaisusta: Kaupungit ratkaisevat: Kaupunkitutkijoiden puheenvuoroja kaupungeista kestävän kehityksen edelläkävijöinä. Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2019:15 (s. 38-41). Katso myös kaupungin tiedote.

0 kommentit

Kommentoi

Haluatko liittyä keskusteluun?
Ole hyvä ja osallistu!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *