Paikallisten toimijoiden vaikuttamismahdollisuudet malminetsintä- ja kaivoshankkeissa

,

Mikä on kunnan rooli malminetsintä- ja kaivoshankkeissa? Miten kansalaiset, maanomistajat, yritykset ja muut paikalliset toimijat voivat vaikuttaa? Miten kaivosalan tutkijat voisivat palvella eri toimijoiden tietotarpeita ja näkökulmien yhteensovittamista kaivoskysymyksissä? Tervetuloa yleisötilaisuuksiin oppimaan uutta ja keskustelemaan!

Aika ja paikka: Leppävirta ke 21.11.2018 klo 18.00-20.00, Kunnanvaltuuston istuntosali, os. Savonkatu 39

Aika ja paikka: Heinävesi ke 7.11.2018 klo 18.00-20.00

Yleisötilaisuudet sisältävät esityksen paikallisten toimijoiden (kansalaiset, maanomistajat, kunta, yritykset, osakaskunnat ym.) suhteista malminetsintään ja kaivostoimintaan lakisääteisiin menettelyihin osallistumisen näkökulmasta. Tavoitteena on jäsentää paikallisten toimijoiden vaikuttamismahdollisuuksia malminetsintä- ja kaivoshankkeissa. Tilaisuudessa keskustellaan siitä, miten ja missä yhteydessä paikalliset voivat saada tietoa etsintä- ja kaivoshankkeista ja osallistua merkityksellisellä tavalla menettelyihin.

Kumpakin yleisötilaisuutta edeltää päättäjille suunnattu koulutustilaisuus, jossa tarkastellaan erityisesti kunnan roolia malminetsintä- ja kaivoshankkeiden suunnittelu- ja luvituskokonaisuudessa sekä kaivannaisalan toimintojen paikallisessa hallinnassa. Tavoitteena on myös selventää kunnan mahdollisuutta käyttää kaavoitusta kestävän kaivostoiminnan ohjausvälineenä.

Tilaisuuksissa on varattu aikaa keskustelulle, kysymyksille ja kommenteille. 

Kysymyksiä voi lähettää myös ennakkoon kouluttaja Ismo Pölöselle (ismo.polonen@uef.fi). Kysymyksiä ja ehdotuksia voi mieluusti esittää myös jatkotoimista ja -yhteistyöstä. Miten kaivosalan tutkijat voisivat palvella eri toimijoiden tietotarpeita ja näkökulmien yhteensovittamista kaivoskysymyksissä?

Tilaisuudet on tarkoitettu ensisijaisesti Heinäveden ja Leppäveden kuntapäättäjille ja jäsenille, mutta mukaan mahtuu rajoitetusti myös muita osallistujia. Jos olet kiinnostunut osallistumaan, ota yhteyttä Ismo Pölöseen. Häneltä voit myös kysyä lisätietoja tilaisuuksista.

Kouluttaja, ympäristöoikeuden professori Ismo Pölönen (Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos) on keskittynyt viimeaikaisessa tutkimuksessaan erityisesti ympäristövaikutusten arviointiin sekä kaivos- ja kaavoitusoikeuteen. Hän on toiminut useissa lainvalmistelua ja säädösten käytännön soveltamista palvelevissa asiantuntijatehtävissä sekä ympäristö- ja luonnonvara-aloilla työskentelevien kouluttajana. Pölönen johtaa parhaillaan STN-CORE-tutkimuskonsortion oikeudellista osahanketta, jossa tutkitaan yhteistoiminnallisen ympäristösuunnittelun- ja päätöksenteon oikeudellisia edellytyksiä.

Valikoituja julkaisuja:   

Pölönen, I. & Perho J. YVA-oikeus. Uudistunut ympäristövaikutusten arviointimenettely. Edita. Keuruu 2018.

Pölönen, I. Kaivokset kaavoissa. Kunnan harkintavalta yleiskaavoituksessa kaivostoiminnan ohjauksen näkökulmasta. Oikeus 1/2016, p. 70–91. 

Pölönen, I. Ympäristönäkökohtien ja paikallisten toimijoiden asema kaivoslain mukaisessa lupaharkinnassa. Lakimies 3/2013, p. 414–435.

Pölönen, I. Paikallisten osallistumisoikeudet malminetsintä- ja kaivoslupavaiheissa – Uuden kaivoslain arviointia .Ympäristöjuridiikka 2/2012, p. 70–105. 

 

0 kommentit

Kommentoi

Haluatko liittyä keskusteluun?
Ole hyvä ja osallistu!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *