core_weblogo

Yhteisoiminnallinen hallinta -uutiskirje 1/2018

Hienoa, että olet kiinnostunut yhteistoiminnallisesta hallinnasta! Tämä uutiskirje kertoo
  • CORE-hankkeen etenemisestä. CORE tutkii ja kehittää yhteistoiminnallisen hallinnan käytäntöjä reilujen ja tehokkaiden, parhaaseen tietoon perustuvien ratkaisujen luomiseksi kiistanalaisiin ympäristön ja luonnonvarojen käytön ongelmiin.
  • Tulevista kouluttautumismahdollisuuksista: Collaborative Public Manager -koulutus tuo tilaisuuden päästä kehittymään yhteistoiminnallisen hallinnan edelläkävijäksi. Lisäksi tulossa on pohjoismainen kurssi väitöskirjantekijöille.
  • Tapahtumista toukokuussa: COREvents-tapahtumasarjan ensimmäinen tilaisuus tuo kansainvälistä inspiraatiota yhteistoiminnalliseen ongelmanratkaisuun Suomessa. Tulossa on myös kansalaistieteen päivä.
  • Lopusta löytyy lisäksi tuoreita lukuvinkkejä.

CORE-tapaustutkimusten ensimmäiset aiheet valittu

CORE-hankkeen tutkijat valmistelevat parhaillaan ensimmäisiä tapaustutkimuksia, joiden äärellä tullaan kokeilemaan ja kehittämään Suomeen sopivia yhteistoiminnallisen hallinnan malleja. Tapaukset käsittelevät maankäytön suunnittelua, kaivostoimintaa, uusiutuvaa energiaa ja turve- sekä vesistökysymyksiä. Aiheita tarkentuu myöhemmin lisää. Kokoamme tapaustutkimuksiin liittyvää materiaalia tänne.

Tervetuloa Collaborative Public Manager -koulutukseen!

shutterstock_525854830
Kohtaatko työssäsi erilaisten intressien yhteen sovittamiseen ja monitoimijaiseen yhteistyöhön liittyviä ongelmia? Haluatko kehittyä yhteistoimintaosaajaksi, oppia parhaista kansainvälisistä käytännöistä ja soveltaa niitä omissa hankkeissasi? Tervetuloa mukaan syksyllä 2018 alkavaan Collaborative Public Manager -koulutukseen! Koulutus antaa valmiuksia monitoimijaiseen yhteistyöhön sekä erilaisten tavoitteiden yhteensovittamiseen tähtäävien prosessien suunnitteluun ja vetämiseen. Taustalla on yhteistoiminnallisen hallinnan malli, jota on menestyksellä sovellettu Oregonin osavaltiossa 1990-luvulta lähtien. Koulutus …

Read more

Environmental collaboration and conflict resolution - Welcome to NOVA PhD course!

Environmental collaboration and conflict resolution - Welcome to NOVA PhD course!
Together with NOVA network and All-Youth project, CORE project invites you to PhD course "Environmental collaboration and conflict resolution: The crossroads of forestry, ecosystem services and wildlife" on 20–24 August, 2018, University of Eastern Finland (UEF), Joensuu, Finland. The course seeks to further the understanding of environmental conflicts and the possibilities of resolving them through collaborative management, mediation and participatory interventions. The course …

Read more

COREvents #1: Collaboration and conflict resolution in environmental decision-making - why is it needed and what makes it work?

COREvents #1: Collaboration and conflict resolution in environmental decision-making - why is it needed and what makes it work?
How could today’s complex and controversial problems such as those related to land use, energy or use of natural resources be solved wisely and fairly? In this first COREvent, two world class experts on collaboration, prof. Pieter Glasbergen (Netherlands) and prof. Michael Brown (Canada), will share their knowledge on how good results have been achieved by adoption of specific collaborative approaches …

Read more

Kansalaistieteen päivä 25.5.2018

Kansalaistieteen päivä 25.5.2018
Voiko tutkimuksella tuottaa osallistuvaa ja vaikuttavaa kansalaisuutta? Miten kansalaistiede näyttäytyy eri tieteenaloilla ja erilaisissa käytännön tilanteissa? Tervetuloa mukaan vaihtamaan ajatuksia Kansalaistieteen päivässä Joensuussa 25.5.!  Päivän tavoitteena on keskustella ja jakaa tietoa kansalaistieteen ja -tutkimuksen eri toteutusmahdollisuuksista ja hyödyistä sekä rajoista ja haasteista. Tavoitteena on oppia eri tieteenalojen lähestymistavoista ja sovellutuksista. Käsitteellisten pohdintojen ohella päivän aikana keskitytään myös käytännön kysymyksiin. Ohjelmassa mm. …

Read more

Ajankohtaisia julkaisuja ja muita ajatuslähteitä

facebook twitter