Tietosuojakäytäntö

CORE-hanke on sitoutunut huolehtimaan yhteistyökumppaniensa ja Yhteistoiminnallinen hallinta-uutiskirjeen tilaajien tietosuojasta.

Käytämme henkilötietorekisteriä CORE-hankkeen yhteydenpitoon yhteistyökumppanien kanssa ja hankkeen toiminnasta ja tuloksista tiedottamiseen. Emme luovuta rekisterin tietoja kolmansien tahojen käyttöön ilman suostumusta. Tietoja ei siirretä ETA-alueen ulkopuolelle, joskin lähetettävät viestit voivat kulkea maailmanlaajuisesti.

Käsittely perustuu yliopistolain 2§ asetettuun tehtävään yleistä etua varten.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa sekä oikaista tietonsa, pyytää poistamaan häntä koskevat koskevat tiedot rekisteristä, oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä, oikeus vastustaa tietojen käsittelyä ja oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Ylläpidämme hankkeen henkilötietorekisteriä ainakin kaksi vuotta hankkeen päättymisen jälkeen eli vuoden 2023 loppuun asti. Hankkeen päätyttyä saatamme käyttää rekisterin tietoja vastaaviin tarkoituksiin, esimerkiksi uusista tutkimushankkeista tiedottamiseen.

Itä-Suomen yliopiston tietosuojavastaavan yhteysosoite on helena.eronen@uef.fi.

CORE-hankkeen henkilötietorekisteriin liittyvissä asioissa ensisijainen yhteydenotto-osoite on kaisa.huhta@uef.fi. Uutiskirjeen tilauksen voi lopettaa uutiskirjeen lopussa olevan linkin kautta tai ilmoittamalla siitä tähän osoitteeseen.