Merkinnät maijafaehnle

,

Susipuheen silmänkääntötemput – ja miksi ne kannattaa paljastaa

Politiikka ja siihen kuuluva ristiriitojen ratkaisu edellyttävät avointa keskustelua intresseistä ja niiden yhteensovittamisesta. Koska keskustelu on tärkeä elementti politiikassa ja konfliktien ratkaisussa, on syytä kiinnittää huomiota kielenkäyttöön ja puheeseen. Sanojen, termien tai ilmaisutapojen läheinen tarkastelu koetaan joskus saivarteluksi, mutta kielenkäyttö ja puhe ovat myös tehokkaita politiikan tekemisen välineitä. Ne kantavat sisällään merkityksiä ― piilottavat tai […]

,

Learning from our Failures and Successes: 30 Lessons about Environmental Collaboration and Conflict Resolution

Students, researchers and practicing professionals from 18 different countries gathered at the University of Eastern Finland in Joensuu, August 2018, for the third NOVA PhD course on Environmental Collaboration and Conflict Resolution. The action-packed week, led by Irmeli Mustalahti and Antti Erkkilä (University of Eastern Finland), with the help of the invited key expert Mara […]

,

Environmental collaboration and conflict resolution – Welcome to NOVA PhD course!

Together with NOVA network and All-Youth project, CORE project invites you to PhD course ”Environmental collaboration and conflict resolution: The crossroads of forestry, ecosystem services and wildlife” on 20–24 August, 2018, University of Eastern Finland (UEF), Joensuu, Finland. The course seeks to further the understanding of environmental conflicts and the possibilities of resolving them through collaborative management, mediation […]

,

Kansalaistieteen päivä 25.5.2018

Voiko tutkimuksella tuottaa osallistuvaa ja vaikuttavaa kansalaisuutta? Miten kansalaistiede näyttäytyy eri tieteenaloilla ja erilaisissa käytännön tilanteissa? Tervetuloa mukaan vaihtamaan ajatuksia Kansalaistieteen päivässä Joensuussa 25.5.2018!  Päivän tavoitteena on keskustella ja jakaa tietoa kansalaistieteen ja -tutkimuksen eri toteutusmahdollisuuksista ja hyödyistä sekä rajoista ja haasteista. Tavoitteena on oppia eri tieteenalojen lähestymistavoista ja sovellutuksista. Käsitteellisten pohdintojen ohella päivän aikana keskitytään […]

,

Dialoginen toimintakulttuuri – Tervetuloa Kuntademokratiaverkoston tapaamiseen 13.3.!

Miten korvata ohipuhuminen, nokittelu ja kiistely rakentavalla keskustelulla? Tervetuloa mukaan vaihtamaan ajatuksia Kuntademokratiaverkoston tapaamisessa 13.3.! Tilaisuus on klo 9.30-15 Kuntatalolla Helsingissä. Ohjelmassa mm. Jonna Kangasojan alustus dialogin paikasta suunnitteluprosesseissa, Taneli Heikan alustus merkityksellisestä  dialogista mediassa sekä tietoisku CORE-hankkeen järjestämästä Collaborative Public Manager -koulutuksesta. Tilaisuus on ilmainen. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu täällä. Tervetuloa mukaan myös Kuntademokratiaverkostoon! Verkostolaisuus […]

Tilannekuva – mitä tiedetään mutkikkaiden ongelmien ratkaisemisesta?

CORE-hanke etsii yhteistoiminnallisia ratkaisuja monimutkaisiin ympäristösuunnittelun ja – päätöksenteon ongelmiin. Yksi kantavista ajatuksista on vuorovaikutteisten käytäntöjen laajentaminen osallistumisesta yhteistoiminnan suuntaan. Tilannekuvaraporttiin on kiteytetty katsaus aihepiiriä koskevasta tähänastisesta tiedosta, uuden tiedon ja ratkaisujen tarpeesta sekä siitä, miten hanke näihin tarpeisiin vastaa. Tutustu tilannekuvaraporttiin tästä!

,

Yhteistoiminnallinen käänne starttasi Korjaamolla

CORE-hankkeen työ ympäristöpäätöksenteon kääntämiseksi uudelle yhteistoiminnan aikakaudelle sai alkupotkun 12.12.2017 Helsingissä Korjaamolla. Tilaisuudessa hankkeen tutkijat ja sidosryhmät kokosivat yhdessä ajatuksia mm. kiinnostavista ajankohtaisista tapauksista, joiden yhteydessä yhteistoiminnallisen hallinnan menetelmiä voisi kokeilla ja kehittää. Katso tästä tilaisuuden diat!