core_weblogo

Yhteisoiminnallinen hallinta -uutiskirje 1/2019

Hienoa, että olet kiinnostunut yhteistoiminnallisesta hallinnasta! Tämä uutiskirje kertoo
corekansi

CORE-tapaustutkimukset vauhdissa

CORE kokeilee ja kehittää Suomeen sopivia yhteistoiminnallisen hallinnan malleja tapaustutkimusten avulla. Ensimmäisenä on valmistunut tapaustutkimus kansalaisraadista yhteistoiminnan muotona maakuntakaavoituksessa. Tutkimme yhteistoimintaa myös rahankeräyslain valmistelussa, Jyväskylän metsäohjelmassa, kaivostapauksissa, sudenhoitosuunnitelman päivityksessä ja keskusteluissa merien ravintoverkoista. Tutkittavana ovat myös turvetuotannon vesistövaikutuksiin liittyvän kansalaisaktivisuuden rooli ja yhteistoiminta keskustelussa kansalaisenergiasta Suomen energiajärjestelmässä. Tapauksia tarkentuu myöhemmin vielä lisää.

Haluatko keskustella tapaustutkimuksista tai kuulla lisätietoja? Ota yhteyttä vuorovaikutusvastaavaan.
rt-banneri_720x244_hashtag

Ratkaisuja tieteestä 14.2.2019

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen vastuualueen järjestämä Ratkaisuja tieteestä -tapahtuma 14.2.2019 tuo tutkijat, päätöksentekijät ja muut yhteiskunnalliset vaikuttajat keskustelemaan näkökulmista ja ratkaisuista suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

R
atkaisuriihessä ”Miten mahdollistaa uusia osallistumisen muotoja?” puhuu COREssa uusien tiedontuotannon menetelmien tutkimuskokonaisuudesta vastaava Heli Saarikoski. Tapahtumassa lanseerataan ratkaisukortit, jotka esittelevät ilmiölähtöisesti koko strategisen tutkimuksen kirjon. Ratkaisujamme on mukana teemojen Energia, ilmastonmuutos ja luonnonvarat sekä Osallistuva kansalaisuus ratkaisukorteissa.

Katso tilaisuuden ohjelma. Tilaisuutta voi seurata verkossa: www.aka.fi/ratkaisujatieteesta ja keskusteluun liittyä Twitterissä tunnuksella #ratkaisujatieteestä.

Kaikki tilaisuuden materiaalit (videoinnit, esitysaineistot) tulevat jälkeenpäin saataville www.aka.fi/ratkaisujatieteesta -sivulle. Ratkaisukortit julkaistaan tapahtumapäivänä osoitteessa www.strateginentutkimus.fi.

shutterstock_102315979

CORE mukana ajankohtaisissa kaivoskeskusteluissa

COREssa sääntelyä koskevasta tutkimuskokonaisuudesta vastaava professori Ismo Pölönen on ollut aktiivisesti mukana keskustelussa hallituksen esityksestä kaivoslain muuttamiseksi. Lue hänen kannanottonsa Kaivoslain muutosesitys arvioitava vielä huolella eduskunnassa. Tarkempaa tietoa löytyy Julkaisut-sivullemme kootuista lausunnoista. Lue myös Juha Kotilasen katsaus kaivostoiminnan uusien ohjauskeinojen tarpeesta.

Kevään aikana CORE on mukana Ympäristötiedon foorumin tapaamissarjassa, joka tuo tutkijoita ja kansanedustajia keskustelemaan kaivosteemasta yhdessä.

Kohti kasvavaa yhteistoiminnallisen hallinnan osaajayhteisöä

Collaborative public manager - eli mikä? Keksi suomennos!
Moninalainen viranhaltijajoukko opiskelee parhaillaan yhteistoiminnallista hallintaa Suomen ensimmäisessä Collaborative public manager -koulutuksessa. Lue täältä osallistujien ja kouluttajien kokemuksia koulutuksesta!

CORE jatkaa yhteistoimintaosaamisen tukemista myös uusissa koulutustilaisuuksissa sekä perustettavan verkkoyhteisön avulla. Syksyllä 2019 kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita tutustumaan koulutuksen oppeihin avoimessa COREvents #3 -tilaisuudessa.

Ehdotukset ja kannanotot sopivasta suomennoksesta collaborative public manager -ilmaisulle ovat edelleen tervetulleita. Katso täältä, mitä suomennoksia on ehdotettu tähän mennessä ja miten voit tulla keskusteluun mukaan. Otamme suomennoksen käyttöön, kun paras sellainen löytyy.

Lukemista ja muita tietolähdevinkkejä

facebook twitter